Respect en tolerantie

Als het gaat om vrijheid van meningsuiting is respect en empathie voor elkaar belangrijk. De vrijheid van meningsuiting moet geen vrijbrief zijn om elkaar te kwetsen en te beledigen, maar veel meer het met respect aanhoren van elkaars mening en het samen in gesprek zijn.

GroenLinks vindt respect en empathie voor verschillen in genderidentiteit en seksuele geaardheid belangrijk. Iedereen moet zich vrij kunnen voelen zichzelf te zijn, ook bijvoorbeeld binnen cultuurbeleving en sport. Wij ondersteunen initiatieven die hier op een positieve manier aan bijdragen. Een voorbeeld hiervan is de Roze Loper, dat de aandacht vestigt op tolerantie voor 50+ LHBGI’s in de ouderenzorg en welzijnssector. Ook heeft GroenLinks met succes de Regenboogvlagmotie mede-ingediend waardoor nu jaarlijks op Coming Out Day de regenboogvlag wordt gehesen op het gemeentehuis.