Ruimte voor bouwen

GroenLinks kiest ervoor om de bouw van nieuwe woningen alleen maar toe te staan binnen de bestaande bebouwde kom. Dat heeft als logische consequentie dat er compact(er) gebouwd zal moeten worden en ook hoger op plaatsen waar dat kan en past. In de nieuwe wijk Kerckebosch is te zien dat dit goed ingepast kan worden in een groene omgeving. Niet voor niets heeft de herinrichting van deze wijk een nationale prijs gewonnen.