Stadslandbouw

Stadslandbouw is een integraal instrument waarbij tuinen en gezamenlijke inkoop van streekproducten mensen bij elkaar brengen. Gezondheid, sociale cohesie, dagbestedingsplaatsen en voedselbewustzijn zijn maar een paar van de bonussen. Via de Omgevingsdienst regio Utrecht worden alle Zeister basisscholen weer gestimuleerd iets met tuinen te doen zodat zowel kinderen als ouders worden bereikt. Steeds meer projecten (moestuinen Huis ter Heide, groene ontwikkeling omgeving Marokkaanse Moskee, streekproducten bij seniorenflats, Reinaerde en kinderboerderij) helpen mee aan het duurzame voedselbewustzijn van Zeist.

GroenLinks ziet graag een uitbreiding van dergelijke projecten. Bijvoorbeeld door gebruik van (tijdelijk) braakliggende terreinen, maar ook door sommige plantsoenen anders in te richten, door bijvoorbeeld de prikstruiken eruit te halen en er stadslandbouw mogelijk te maken.

In dit filmpje legt Roel van Nieuwstadt uit waarom Stadslandbouw belangrijk is.