Ook openbaar vervoer is vaak slecht berekend op mensen met een lichamelijke en/of zintuiglijke beperking. Haltes moeten goed vindbaar en betreedbaar zijn evenals de voertuigen. Het laatste geldt ook voor vormen van WMO-vervoer. Het gaat hierbij om de toegankelijkheid van Zeist voor een grote groep mensen.

GroenLinks wil dat informatievoorziening goed toegankelijk en begrijpelijk is voor iedereen. Dat onderwijs, sport, werk en cultuur toegankelijk zijn. Bedenk dat goed toegankelijke voorzieningen niet alleen voor mensen met een beperking, maar voor iedereen prettiger zijn. Openbare gebouwen en openbare ruimte moeten toegankelijk, veilig en schoon zijn, zonder obstakels.

Toegankelijkheid dient als norm te gelden en niet als iets bijzonders. Mensen met een beperking moeten in staat worden gesteld hun leven zo zelfstandig mogelijk in te richten. De gemeente geeft het goede voorbeeld door alle medewerkers te trainen alert te zijn op toegankelijkheid.