Tweedeling

De tweedeling tussen laag- en hoogopgeleide Nederlanders krijgt steeds meer een structureel karakter. Hoogopgeleiden leven langer en zijn gezonder, hun kinderen halen vaker een diploma in het hoger onderwijs dan kinderen van laagopgeleide ouders (bij een vergelijkbare intelligentie) en hebben meer zekerheid op arbeid. Op de woningmarkt vallen mensen met een middeninkomen tussen het wal en het schip, kopen of huren is te duur en ze komen niet in aanmerking voor huursubsidie. De ongelijkheid stijgt al decennia en de lasten voor de minima zijn de afgelopen jaren fors verder gestegen.

GroenLinks wil dat de effecten van de tweedeling bestreden worden door mensen met een lager inkomen of opleiding kansen te bieden. GroenLinks kiest voor een passend woningaanbod en ruimhartige inkomensondersteuning, zodat mensen met een minimumuitkering of werkende armen zich niet uitgesloten voelen en hun kinderen gewoon mee kunnen doen aan sportieve en culturele activiteiten. In Zeist mogen mensen niet de dupe worden van te veel bezuinigingen bovenop elkaar (stapeling). 

Armoedebestrijding is het fundament van een goed en geslaagd sociaal beleid. Geldzorgen maken mensen ziek. Pas wanneer schulden en geldzorgen opgelost zijn, kunnen mensen de concentratie opbrengen om te re-integreren en een zorgtraject succesvol te doorlopen. Daarom moeten minimaregelingen toegankelijk en ruimhartig zijn. Minimaregelingen kunnen met een enkelvoudige procedure worden aangevraagd en zo mogelijk automatisch worden verstrekt. Er komt één aanvraagformulier voor alle regelingen: een “snel-loket”. Het niet gebruiken van minimaregelingen willen we tegengaan. Mensen worden indien nodig geholpen bij het aanvragen van allerlei voorzieningen, toeslagen en regelingen. Een huishouden met meerdere problemen krijgt één verantwoordelijke hulpverlener.