GroenLinks heeft altijd gepleit voor een autovrije Slotlaan en doet dat nog steeds. Als enkel nog de bus over de Slotlaan rijdt is de bereikbaarheid geborgd. Daarbij willen we er voor waken dat het verkeer zich verplaatst naar de omliggende woonstraten. Het centrum moet weliswaar met de auto goed bereikbaar blijven, maar daarvoor is het niet nodig dat de automobilist er dwars doorheen kan rijden. Een goede aanduiding en verwijzing buiten het centrum zijn dan belangrijk.

Zeist had ooit de ambitie om in de top-10 plaatsen van Nederland voor fietsers te komen. Dat is nog lang niet bereikt. Het onderhoud aan fietspaden laat nog te wensen over en een aantal verbindingen behoeft verbetering. Bij de meeste bushaltes zijn nu fietsstalplaatsen. Gezien het succes hiervan moeten deze plekken uitgebreid worden en het liefst overdekt, zodat een dure fiets niet aan weer en wind is overgeleverd.

Bedrijven die zich in Zeist willen vestigen moeten een goed vervoersmanagementplan overleggen vóór ze zich kunnen vestigen. De gemeente moet hierover met bestaande bedrijven in gesprek gaan. De wegen in en uit Zeist staan in de spits nog steeds veel vast. Ook als de ondertunneling van het spoor bij station Driebergen-Zeist is gerealiseerd en de doorstroming is verbeterd, is het voor de luchtkwaliteit veel beter als mensen met het openbaar vervoer naar hun werk komen. GroenLinks wil verbetering van de interlokale fietsroutes, onder andere die naar de Uithof, maar géén nieuw fietspad door de Lage Grond. Daarvoor is dit stuk buitengebied te kwetsbaar. Daarnaast zou een nieuw fietspad maar voor een beperkt aantal mensen een beduidend snellere route opleveren.

GroenLinks is een voorstander van het doortrekken van de tram van de Uithof naar Zeist, mits dit goed ingepast kan worden (bijvoorbeeld langs de Biltsestraatweg - Utrechtseweg). Onderzocht moet worden of verder doortrekken naar Vollenhoven of Zeist-West kansrijk is. Een route door Zeist naar Driebergen-Zeist lijkt niet realistisch met de beschikbare ruimte. Een tramverbinding heeft ook het voordeel, ten opzichte van de bus, dat mensen met een scootmobiel met het openbaar vervoer zouden kunnen reizen indien de trams daarvoor aangepast zijn.