Vluchtelingen

GroenLinks wil een realistisch, humaan en rechtvaardig asielbeleid. In 2015 vluchtten ongeveer een miljoen mensen naar Europa. Weg voor oorlog, geweld en vervolging. We hebben de verantwoordelijkheid deze mensen bescherming te bieden en GroenLinks wil dat doen op een fatsoenlijke en menswaardige manier. Hierbij zijn kinderen extra kwetsbaar en verdienen meer bescherming. GroenLinks is zeer kritisch geweest met betrekking tot de situatie binnen het detentiecentrum Kamp van Zeist en onze (raads)leden zijn een aantal keer persoonlijk poolshoogte gaan nemen en met grote regelmaat bij de maandelijkse wake van de Raad van Kerken bij Kamp van Zeist aanwezig geweest.

We willen voor vluchtelingen die asielaanvragen vanaf dag één onderwijs en de mogelijkheid om te werken. GroenLinks Zeist heeft samen met het Gidsnetwerk Zeist aan de wieg gestaan van het platform Welkom in Zeist/Soesterberg, een burgerinitiatief dat gezorgd heeft voor de coördinatie van activiteiten voor de bewoners van de noodopvang in Kamp van Zeist. Daar werd door vrijwilligers taalles, sport, spel en muziek aangeboden. Het platform is na sluiting van de noodopvang nog steeds actief als netwerkorganisatie voor alle activiteiten met betrekking tot ondersteuning van vluchtelingen.

Ook de Stichting Tolérance Vluchtelingen Zeist is ontstaan uit een initiatief van leden van GroenLinks. De stichting heeft als doel de bevordering van integratie van statushouders in Zeist en organiseert veel ontmoetingsmomenten voor nieuwkomers met inwoners en organisaties in Zeist. 

GroenLinks is blij met de regierol die de gemeente Zeist heeft opgepakt waar het gaat om opvang, huisvesting en integratie van vluchtelingen in Zeist. Statushouders die in Zeist komen wonen, moeten zo snel mogelijk letterlijk en figuurlijk de weg leren kennen. Op aangeven van GroenLinks is de gemeente (als eerste in Nederland) een pilot begonnen met het inrichten van een integratie-app ‘WegwijZ’ in Zeist. Die app is niet alleen nuttig voor statushouders maar uiteindelijk bedoeld voor álle nieuwkomers in Zeist.

Integratie gedijt bij een breed draagvlak in de samenleving. Het is van wezenlijk belang continu de dialoog met inwoners te zoeken om nuance aan te brengen in het publieke debat over vluchtelingen. 

GroenLinks heeft fel gestreden voor een bed-bad-brood regeling en blijft zorgvuldig monitoren of de daarover gemaakte lokale en regionale afspraken goed werken.