VN-verdrag gehandicapten

De gemeente moet het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap naleven. Dit verdrag richt zich op het recht op mobiliteit en meedoen van gehandicapten. Een van de doelen van het verdrag is dat het openbaar vervoer en de publieke ruimte beter toegankelijk worden voor chronisch zieken en gehandicapten. GroenLinks heeft aandacht gevraagd voor naleving van dit verdrag. Wij vinden het belangrijk dat het verdrag concreet wordt gemaakt en dat bedrijven hierop mogen worden aangesproken.

GroenLinks wil een paragraaf “inclusiebeleid”  opnemen in de beleidsnota’s en in het format raads- en collegebesluit. Zo maken we alle medewerkers ervan bewust vooraf na te denken over de gevolgen voor mensen met een beperking. Betrek mensen met een beperking bij het maken van beleid. Betrek ervaringsdeskundigheid vroeg in de uitvoering van projecten om te voorkomen dat er achteraf gebouwen of voorzieningen niet toegankelijk blijken te zijn. 

GroenLinks stelt verder voor op interactieve wijze een lokale “inclusie agenda” op te stellen. Deze agenda wordt periodiek geactualiseerd.