Waterhuishouding

GroenLinks wil dat Zeist mee gaat doen met Operatie Steenbreek. Dit heeft tot doel de oprukkende verstening van tuinen tegen te gaan. Minder steen in de tuin en meer groen zorgt voor minder druk op het riool bij hoosbuien en meer diversiteit in de tuin.

Met name op het gedeelte van Zeist dat op zandgrond ligt, kunnen nog de nodige hemelwaterafvoeren afgekoppeld worden van het riool, zodat het water in grond terecht komt. Dit voorkomt verdroging. GroenLinks wil in overleg met het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden onderzoeken of de in 2014 beëindigde subsidie hiervoor weer kan worden hervat. Een alternatief is een korting op de rioolheffing. In het milieudashboard moet zichtbaar worden hoeveel procent van de huishoudens op zandgrond het hemelwater heeft afgekoppeld. 

Groene daken kunnen bijdragen aan een beter klimaat. GroenLinks wil dat Mijn Groene Huis dit opneemt in zijn voorlichting aan inwoners. 

Een van de grote problemen van het zuiveren van afvalwater is de grote hoeveelheid medicijnen die er in terecht komt. GroenLinks wil graag dat er maatregelen komen op locaties waar veel medicijngebruik is, mogelijk door aparte afvoerstromen. Water is in Zeist een groot goed. Veel vijvers en sloten bestaan uit stilstaand water, waardoor de kwaliteit niet altijd goed is. GroenLinks wil dat sloten, poelen en vijvers schoon zijn met een rijk waterleven. Waar dat kan, worden in samenwerking met het waterschap natuurlijke oevers gecreëerd. De regeling van het waterschap ‘impulsregeling klimaatadaptatie’ wordt hiervoor goed benut.