WMO

De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) kent een compensatieplicht in plaats van een verzekerd recht. Dat wil zeggen dat de gemeente voldoende moet compenseren voor zelfredzaamheid. GroenLinks vindt dat indicatie transparant moet zijn, toegang laagdrempelig is, zorg maatwerk is en dat er geen wachttijden mogen zijn. GroenLinks vindt dat de eigen bijdrage op begeleiding, dagbesteding en vervoer naar de dagbesteding afgeschaft moet worden.

De grootste groep die in aanmerking komt voor hulp heeft standaardvoorzieningen nodig. De WMO biedt echter ook kansen om problematiek te signaleren en mensen weer op de been te krijgen. GroenLinks vindt dat de gemeente een integraal beleid moet voeren op het sociaal domein waarbinnen de WMO een instrument is. Om dit te bereiken is er meer samenhang nodig in de zorg die aangeboden wordt. Professionals moeten meer samenwerken en er is passende ondersteuning nodig voor mantelzorgers en vrijwilligers. GroenLinks wil blijven investeren in professionals en in het doorbreken van bureaucratie in de zorg.

Om na te kunnen gaan of de doelstellingen worden behaald wil GroenLinks inzicht in hoe het ervoor staat middels duidelijke cijfers en nauwkeurig geformuleerde prestatiecriteria.