Kandidaten Zeist-Centrum

Zeist-Centrum en Wilhelminapark

Dit zijn onze speerpunten voor het centrum van Zeist (inclusief Wilhelminaparkbuurt):

 • Slotlaan autovrij, meer ruimte voor voetgangers en fietsers en voor gezellige terrassen;
 • Busstation dichthouden voor gemotoriseerd verkeer;
 • Sluipverkeer door omliggende woonwijken onmogelijk maken;
 • Parkeeroverlast in en om het centrum tegengaan;
 • Kwaliteit van de fiets- en voetpaden verbeteren evenals de toegankelijkheid voor mensen met een beperking;
 • Leegstaande winkelpanden een goede nieuwe bestemming geven (duurzame winkels of wonen);
 • Meer uitgaans- en vertiermogelijkheden voor jongeren;
 • Overlast op hangplekken (BethaniĆ«plein en schoolplein Het Spoor) bestrijden;
 • Meer bomen en groen in het centrum en het bestaande groen (zoals in Lommerlust) beter beschermen;
 • Het eigen karakter van de Steynlaan behouden (mix van wonen, winkels, uitgaan en recreĆ«ren);
 • Vaker legen van de ondergrondse afvalcontainers ter beperking van zwerfvuil.