• Mensen met een dringende zorgvraag worden direct geholpen en komen niet in allerlei bureaucratische processen terecht.
  • Wij schaffen de eigen bijdragen voor dagbesteding en persoonlijke begeleiding af.
  • Het Persoonsgebonden Budget (PGB) mag ook besteed worden aan mantelzorg. 
  • Bij aanbesteding jeugdzorg gaan we niet alleen selecteren op prijs maar ook op goede resultaten op lange termijn. 
  • Sociale wijkteams krijgen budget om buurtgericht preventief te kunnen werken. 
  • Wij gaan ervoor zorgen dat het alcoholverbod voor jongeren beter wordt gehandhaafd.
  • Ook dieren verdienen onze zorg. Dat betekent geen megastallen en pelsboerderijen en het stevig aanpakken van dierenmishandeling. Zowel in het wild levende dieren als huisdieren krijgen de ruimte die ze nodig hebben. We zorgen voor de komst van een dierenambulance.