Zorg in de wijk

Als mensen in de wijk elkaar kennen dan geeft dat binding, zorg voor elkaar en de omgeving. Sociale wijkteams kennen de lokale problematiek en kunnen mensen die tussen wal en schip vallen beter ondersteunen. Iemand in een vroeg stadium helpen is vaak goedkoper dan wanneer problemen escaleren en er structurele zorg nodig is. GroenLinks wil daarom dat de gemeente zorg biedt die aansluit bij de individuele situatie naast de al bestaande algemene maatregelen. Sociale wijkteams hebben hiervoor budget dat ze naar eigen inzicht kunnen inzetten. Zodat ze het extra zetje kunnen geven dat nodig is om een vicieuze cirkel te doorbreken. De sociale wijkteams hebben daarmee middelen om echt direct hulp te geven en direct te starten met het creëren van rust. 

GroenLinks stimuleert het opzetten van kleinschalige gezondheidscentra waarbij een apotheek, huisartsen, wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners betrokken zijn en stimuleert manieren voor mensen om elkaar te helpen en te ontmoeten, bijvoorbeeld via ‘ontmoetingsplekken’ en andere buurtvoorzieningen.