Zorg voor Mensen

GroenLinks vindt dat iedereen mee moet kunnen doen, ongeacht inkomen of achtergrond. Mensen die pech hebben en even niet mee kunnen komen moet je niet laten vallen maar er bovenop helpen. GroenLinks wil een lokale overheid die gelijke kansen biedt op werk, onderwijs, sport, cultuur en zorg. Bewoners en cliëntenorganisaties worden actief betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid rond zorg, welzijn en wonen. We geven hen zelf meer regie. 

Gelukkige mensen zijn gezonder, actiever en hebben oog voor anderen. Geluk is niet alleen meer welvaart maar ook vrijheid om je leven te leiden zoals je dat zelf wilt. GroenLinks wil dat de gemeente Zeist geluk opneemt als doelstelling, gemiddeld een 8 haalt en dat niet meer dan 5% van de inwoners lager dan een 5 heeft. GroenLinks hecht sterk aan het principe van eigen regie voor mensen. Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, waarbij niet alleen de bestrijding van ziekte centraal staat maar ook gezond leven en de mate waarin mensen in staat zijn om levensuitdagingen aan te kunnen, past daar perfect bij.

GroenLinks wil zorg die aansluit bij de vraag en die de kwaliteit van het leven verbetert. Iemand met een dringende hulpvraag moet direct geholpen kunnen worden. Er moet voorkomen worden dat mensen in allerlei bureaucratische processen terecht komen en niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Er moet veel veranderen om betere en meer bereikbare zorg te kunnen creëren. Daarom is er een innovatieagenda en -strategie nodig. 

Een aantal successen van GroenLinks om de zorg te verbeteren in de afgelopen raadsperiode zijn:

  • Ook mensen met een inkomen van 130% van het minimuminkomen hebben nu recht op de collectieve aanvullende zorgverzekering.
  • Mensen die willen weten wat het effect is van alle inkomensafhankelijke regelingen op hun inkomen kunnen dit laten checken bij Sociaal Raadslieden.
  • Motie eigen bijdrage: er komt een onderzoek naar stapelingseffecten van de eigen bijdrage waardoor mensen in de problemen komen.