8 september milieudag in IJsselstein

Om alvast in de agenda te zetten:

Op zaterdag 8 september opent GroenLinks IJsselstein haar politieke jaar met een regionale themadag over Milieu en Duurzaamheid. Aan deze dag neemt GroenLinks Zeist ook deel. Komt u ook ?

Groenlinks afdeling IJsselstein wil het politieke jaar 2007-2008 starten met een regionale milieudag op zaterdag 8 september 2007 in IJsselstein.

Groenlinks heeft als speerpunt Duurzaamheid en Milieu op de politieke agenda te zetten.

Na de hype op dit onderwerp in de afgelopen periode is het van belang de aandacht vast te houden en zowel plaatselijk als regionaal concrete actiepunten aan te dragen.

Wij willen dat doen door het politieke jaar te beginnen met een Milieudag voor groenlinksers in de BRU gemeenten.

De dag duurt van 11.00 uur tot 15.00 uur en vindt plaats in de Ontmoetingskerk in IJsselstein. Er worden 4 workshops gehouden en enkele debatten. Bij voldoende belangstelling is er voor kinderen een speciaal programma.

Bij de workshops denken we onder andere aan onderwerpen als:

- het fietsbeleid in stad en regio.

- trias energetica (besparing-keuze voor duurzame energie-

efficiƫnte omzetting) bij het woonbeleid en energiebeleid

van de Gemeenten

GroenLinks IJsselstein