Nieuws

Ja: bespaar me deze verspilling

Oud papier

GroenLinks Zeist dient een motie in om te regelen dat er voortaan alleen reclamefolders bezorgd mogen worden bij adressen met een ja-ja brievenbussticker. Wie geen reclame wil, hoeft niets te doen en de stroom van ongevraagd papier stopt vanzelf. Zo hoeven er op termijn veel minder reclamefolders te worden gemaakt die anders weggegooid worden. Dat levert een forse besparing op van energie en papier. Ook voor afval geldt: voorkomen is beter dan genezen!

Lees verder

Hart van Austerlitz, een dorpje in een dorp

De multifunctionele accommodatie gezien vanaf de basisschool aan de Schoolweg in Austerlitz.

Je zou bijna kunnen zeggen dat de dorpelingen van Austerlitz het Right to challenge hebben uitgevonden.

Vijf jaar geleden startte de zorg coöperatie Austerlitz Zorgt, waardoor er een dorpsondersteuner en zorg coördinator in het dorp kwam.  De dorpsbewoners kunnen met al hun vragen over zorg en welzijn terecht bij de dorpsondersteuner en dorpsbewoners die zorg nodig hebben kunnen terecht bij de zorg coördinator.

Lees verder

Vuurwerkoverlast in Zeist

Vuurwerkoverlast

Op het Meldpunt Vuurwerkoverlast zijn afgelopen jaarwisseling 223 meldingen met vuurwerkklachten binnengekomen uit Zeist. Het meldpunt opende op Eerste Kerstdag en sloot op 3 januari om 13:00 uur.

Lees verder

Zeist gaat toegankelijkheid voor inwoners met een beperking versnellen

Voor mensen met een beperking zit het dagelijkse leven vol grote en kleine hindernissen. GroenLinks Zeist heeft een raadsvoorstel ingediend om die hindernissen aan te pakken. Met dit voorstel komt hier extra geld voor beschikbaar. Alle fracties in de raad hebben unaniem ingestemd met het voorstel. Het college van B&W gaf als reactie dat “ het raadsvoorstel past bij hoe wij in Zeist om willen gaan met de inclusieve samenleving”.

Lees verder

Niet het systeem maar het kind centraal

Basisschool

GroenLinks, CDA en VVD dienen een motie in om binnen Passend Onderwijs het kind echt centraal te zetten. Kinderen met een kleine zorgvraag, zoals dyslexie of stotteren, vallen vaak nog tussen wal en schip. De school weet niet goed hoe dat past in het schoolsysteem en de zorgverlener weet niet wat er speelt.

Lees verder

Pagina's