Nieuws

Verduurzaming Zeister scholen gestart

Eco Schools Zeist

Vorig jaar nam de Zeister GroenLinks-fractie het initiatief om de Zeister middelbare scholen te verduurzamen. Niet alleen gebruiken scholen veel energie en grondstoffen, maar ook kun je via het onderwijs kinderen al op jonge leeftijd bewust maken van het belang van duurzaamheid. Daarom diende GroenLinks-raadslid Ronald Camstra een initiatief-raadsvoorstel in om ervoor te zorgen dat de Zeister middelbare scholen deel konden nemen aan het Eco-Schools programma. Het initiatief-raadsvoorstel werd met algemene stemmen aangenomen. Het programma is nu ook echt van start gegaan.

Lees verder

Kandidaatstelling gemeenteraad 2018-2022 geopend

GroenLinks in de gemeenteraad van Zeist

Op 21 maart 2018 kiezen we een nieuwe gemeenteraad. Wil jij je namens GroenLinks kandidaat stellen voor de gemeenteraad in Zeist, dan kan dat vanaf nu. Download het bewilligingsformulier en de integriteitsverklaring en zorg dat deze uiterlijk op 25 augustus 2017 om 22:00 uur volledig en naar waarheid ingevuld in het bezit zijn van de kandidatencommissie. Dit is een harde deadline. Formulieren die na dit moment binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen. Je kunt de formulieren vanaf nu inzenden. Zodra jouw formulieren ontvangen zijn, neemt de kandidatencommissie contact met je op. 

Ook geïnteresseerden in een wethouderschap namens GroenLinks vragen we zich via deze weg kandidaat te stellen.

Alle benodigde instructies van belang voor de kandidaatstelling staan in de toelichting bij de twee formulieren. In de pdf vind je de profielen van raadslid, lijsttrekker en wethouder.

Lees verder

Levendige ALV over gemeenteraadsverkiezingen 2018

ALV GroenLinks Zeist 31 mei 2017 (foto: Antoon Berentsen)

Met een opkomst van 38 leden was het de op één na best bezochte ledenbijeenkomst van GroenLinks Zeist. Het buurtgebouw Vijverkwartier doet nog het meest denken aan een ouderwets klaslokaal met formica tafels en houten stoelen met een metalen frame. Maar voor ons doel een uitstekende locatie en weer een plekje in Zeist dat we nog niet kenden. 

Lees verder

GroenLinks strijdt voor beter bestaanszekerheidsbeleid

Op 6 juni stemt de Gemeenteraad van Zeist over een nieuw bestaanszekerheidsbeleid. Dit beleid is gericht op inwoners van Zeist die moeite hebben om te voorzien in hun basisbehoefte, zoals eten en drinken, kleding, onderwijs of een dak boven hun hoofd. GroenLinks steunt dit beleid, maar vindt het nog onvoldoende. Daarom dient de fractie dinsdag een motie in die vraagt om huurverlaging voor mensen met een te laag inkomen en een te hoge huur.

Lees verder

De Zeist Open Uitdaging: praat mee over toegankelijkheid

Praat mee over VN-verdrag inzake toegankelijkheid voor mensen met een beperking

Op 21 januari 2016 heeft de Tweede Kamer het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking geratificeerd.
Het is belangrijk dat ook de Gemeente Zeist hier invulling aan geeft. Gaat u met ons de uitdaging aan? U bent van harte uitgenodigd voor de aftrap van de Zeist Open Uitdaging op woensdag 21 juni om 19:00 uur.

Sprekers zijn ervaringsdeskundigen Pauline Gransier, mede-operichter van Wij Staan Op, Pascal Ursinus, initiatiefnemer van Doof.nl, Percy Tienhooven, blogger en vlogger. Aansluitend Victoria Ruijs van Figi samen met Marieke Mulder van deNormaalstezaak vanuit het perspectief van het bedrijfsleven.

Aan het panel nemen deel Jos Sprenkels, voorzitter Gehandicapten en Patiënten Platform Zeist, Marcel Fluitman, CDA-wethouder Zeist (Zorg, Ouderen en Cultuur) en Monica Falck, directeur Meewerken in Eemland en gemeenteraadslid Soest en Pascal Ursinus.

Met medewerking van Corinne Ellemeet, GroenLinks Tweede Kamerlid.

Aanmelden via raadsgriffie@zeist.nl

 

Lees verder

Pagina's