Nieuws

GroenLinks Zeist vlog 15: 13 juli 2018

Vijftiende vlog van Ronald Camstra van 13 juli 2018 over het grofvuil tientje, de inwonersdialoog, het klimbos, koningsdag zonder hekken en het autovrije busstation.

Raad stemt over Raadsvoorstel Klimbos

Klimbos

Vandaag, dinsdag 10 juli, zal in een aparte Raad gestemd worden over de komst van het Klimbos. Dit leuke initiatief is bedacht door de 10-jarige Tije Küpers, die hiermee twee jaar geleden
de Z-battle won. 

Lees verder

GroenLinks Zeist vlog 14: 8 juli 2018

Veertiende vlog van Ronald Camstra van 8 juli 2018 over bewonersparticipatie: meer contact met de kiezers op weg naar het inwonersakkoord.

Verslag huis-aan-huis in Huis ter Heide Zuid

Eén van de nieuwe werkwijzen van GroenLinks is dat wij graag van bewoners zelf willen horen wat er speelt in hun wijk of stad. Dit beperkt zich niet tot verkiezingstijd, maar zien wij als een permanente missie. In de komende periode gaan wij iedere laatste vrijdag en zaterdag van de maand langs de deuren, met een uitzondering voor de zomerstop (juli en augustus). Ons uitgangspunt is hierbij niet dat wij als missionarissen onze visie willen uitdragen, maar juist een luisterend oor willen bieden en concrete punten op willen halen waar wij als leden en fractie mee aan de slag kunnen.

Vrijdag 25 en 26 mei hield GroenLinks Zeist, voor het eerst na de gemeenteraadsverkiezingen, weer een huis aan-huisbezoek. Campagneleider Hans Snel organiseert deze huis aan-huisbezoeken gedegen en enthousiast. Gekozen werd voor de wijk Huis ter Heide Zuid. Reden hiervoor is dat het bisdom Dijnselburg in de aandacht staat vanwege de verkoop aan een projectontwikkelaar. Ook wilden we graag weten wat de bewoners meegekregen hebben van de verkiezingsuitslag, de coalitie, het coalitieakkoord en het nog te sluiten inwonersakkoord.

Lees verder