Nieuws

GroenLinks steunt waterschapspartij Water Natuurlijk

kandidaten Water Natuurlijk

Op woensdag 20 maart zijn er niet alleen verkiezingen voor de Provinciale Staten, maar ook waterschapsverkiezingen. Het waterschap waar Zeist onder valt is Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden ( HDSR ) De waterschappen zijn verantwoordelijk voor een aantal belangrijke zaken die met water te maken hebben, zoals onderhoud van dijken, het regelen van het waterpeil, maar ook bijvoorbeeld de waterzuiveringsinstallatie in Zeist is van HDSR. GroenLinks steunt de waterschapspartij Water Natuurlijk. Op de lijst van Water Natuurlijk staan ook leden van GroenLinks. 

Lees verder

GroenLinks wil een feestelijke jaarwisseling 2019-2020

Veel inwoners van Zeist zijn helemaal klaar met het vuurwerk. Als het aan de fractie van GroenLinks ligt, komt er dan ook een verbod op consumentenvuurwerk, zoals knalvuurwerk en vuurpijlen. Als alternatief stelt de fractie een vuurwerkshow voor, waardoor de jaarwisseling weer een feestje wordt voor iedereen. De gemeenteraad debatteerde over dit voorstel op 15 januari jl.

Lees verder

Betere afvalscheiding

Afval wordt in Zeist relatief slecht gescheiden. Een gevolg daarvan is dat de afvalstoffenheffing in Zeist omhoog gaat. Ronald Camstra bespreekt het raadsvoorstel voor het verder stimuleren van afvalscheiding, bijvoorbeeld door omgekeerd inzamelen.

Motie: Stop met oplaten van ballonnen

GroenLinks Zeist wenst je een heel gelukkig nieuwjaar! 2019 wordt een spannend jaar met 3 verkiezingen. De gemeenteraad begint deze week met een stemming over 5 moties. Een motie roept op tot stoppen met het oplaten van plastic ballonnen. Ronald Camstra gaat in op de vraag waarom GroenLinks zo actief is in het verbeteren van onze leefomgeving.

Uitzwaaien Ballonnen

Ballonnen

Het oplaten van ballonnen tijdens feestelijke of bijzondere gelegenheden is een traditie maar ook een belasting voor onze natuur. Dieren raken verstrikt in de linten of eten de plastic resten van een ballon. Bovendien komen de opgelaten ballonnen elders als zwerfafval in zee of op het land weer terug. Het is tijd voor betere alternatieven.

Lees verder

Vlog29: Een terugblik op 2018

29e Vlog van 15 december 2018 door Ronald Camstra. Afgelopen jaar was een bewogen jaar. We begonnen het jaar met een fantastische verkiezingswinst en een sterk coalitieakkoord. Onze wethouder Laura Hoogstraten plus onze fractie kunnen steeds meer van onze ambities bereiken. Zo is er zojuist een akkoord getekend dat ervoor zorgt dat mensen met een huurschuld niet meer uit huis worden gezet. We zetten grote stappen, en gaan ook volgend jaar volle kracht vooruit. Fijne feestdagen en een gezellig 2019 gewenst!