Nieuws

Algemene Beschouwingen

Komende week zijn de Algemene Beschouwingen, waarin de gemeenteraad debatteert over de financiën van de gemeente. Ronald licht toe hoe de gemeente er financieel voorstaat: Zeist heeft een gezonde begroting, maar het meerjarenperspectief is wel verslechterd. GroenLinks zet in op duurzaamheid en het sociaal domein: met slimme investeringen bezuinigen op toekomstige uitgaven. Kom kijken bij het debat of volg het op TV of online.

Nieuws uit de fractie: Falco over de Roadmap Energietransitie

In 2030 wil de gemeente Zeist klimaatneutraal zijn binnen de grenzen van de gemeente. Dat is vastgelegd in de Brede Milieuvisie voor Zeist. Op dit moment worden in het gemeentehuis de puntjes in op de i gezet om de weg daarnaartoe te beschijven, in de “Roadmap Energietransitie Zeist”.
Als Burgemeester en Wethouders de Roadmap hebben vastgesteld, bieden ze het aan de gemeenteraad aan om erover te besluiten. Ik verwacht dat dit nog voor de zomervakantie gebeurt.

Lees verder

Stageplaatsen

Het is belangrijk dat leerlingen stage kunnen lopen. Zo ronden ze veelal hun opleiding af en leren ze hoe je moet werken. Maar niet iedereen kan makkelijk een stageplek vinden. Het is belangrijk dat iedereen kan meedoen! Ervaar je discriminatie bij het vinden van een stageplek? Meld het bij meldpunt.stagediscriminatie@gmail.com

Armoede en Schulden

Ook in Zeist is Armoede een probleem. Door allerlei oorzaken kun je in de schulden komen. Vooral gezinnen met kinderen zijn kwetsbaar. GroenLinks vindt dat we ook meer kunnen en moeten doen: er zijn nu te veel losse regelingen. Met een goede Zeist-Pas (of U-Pas) wil GroenLinks weer een vuist maken tegen armoede.

Over de bloemetjes en de bijtjes

Het gaat slecht met de insecten in Nederland. Tuinen verstenen en er worden nog steeds schadelijke bestrijdingsmiddelen verkocht. De gemeente Zeist mag deze middelen niet verbieden maar kan er wel zelf voor kiezen deze schadelijke bestrijdingsmiddelen niet meer te gebruiken. Ook roept Ronald jou op om bloeiende planten in je tuin te zetten om insecten een handje te helpen.