Nieuws

Waterschapsverkiezingen

Op 20 maart stemmen we voor de Provinciale Staten én voor de Waterschappen. Waterschappen zoals tegenwoordig de Stichtse Rijnlanden zorgen er al sinds de 13e eeuw voor dat we droge voeten houden en schoon drinkwater hebben. Door klimaatsveranderingen is de kans op wateroverlast weer groter aan het worden. Waterschappen maken daarin belangrijke afwegingen tussen de belangen van landbouw, groen en de natuur.

GroenLinks steunt waterschapspartij Water Natuurlijk. Ronald Camstra roept op: Stem 20 maart ook groen bij de Waterschapsverkiezingen! Stem op Frank Dirkse, nummer 27 op de lijst van Water Natuurlijk De Stichtse Rijnlanden.

Horeca in het Walkartpark

Vroeger stond er een deel van het jaar een poffertjeskraam in het Walkartpark. Nu zijn er nieuwe plannen voor horeca in het Walkartpark. De meningen zijn hierover verdeeld. Sommigen zijn voor, anderen zijn tegen. Ronald Camstra is benieuwd wat de kijkers vinden. Is het leuk om op deze mooie plek een terrasje te kunnen pakken – en hoe groot dan? hoe lang open? – of vind jij het geen goed idee? En waarom niet? Het plan komt in september in de gemeenteraad, dus tijd genoeg om er een goed gesprek over te hebben.

Bescherm het buitengebied van Zeist

GroenLinks Zeist wil groene zones houden tussen de dorpen: Het buitengebied moet groen blijven! Ronald Camstra legt uit dat GroenLinks het bestemmingsplan steunt maar GroenLinks zal via amendementen proberen een aantal kwetsbare locaties nog beter te beschermen.

Verkeerssituatie Centrum Zeist

Er is veel te doen over het verkeersbesluit Centrum Zeist. Het verkeersbesluit is onderdeel van een gezonder en vitaler Zeist Centrum. Alle Zeister partijen hebben 3 jaar geleden ingestemd met het nieuwe centrumplan. Nog niet alles loopt direct goed, vooral in de spits en op zaterdag. Als bezoekers beter gewend zijn met de aanpassingen zal een deel van de problemen verdwijnen – wat ten goede zal komen aan de bewoners. Voor een aantal onverwachte effecten moeten we sneller een oplossing bespreken.

GroenLinks Zeist maakt werk van Regenboog stembusakkoord

Regenboogakkoord Gemeente Zeist

GroenLinks Zeist staat voor een inclusieve samenleving, waar alle inwoners zich veilig voelen. Maar hoe beleven inwoners met een LHBTI* identiteit dat? Voelen zij zich veilig en geaccepteerd? Doet de gemeente genoeg om hun gevoel van veiligheid te bevorderen, jongeren en kwetsbare groepen te ondersteunen en de zichtbaarheid van LHBTI in Zeist te vergroten? Dat stond centraal in een eerste bijeenkomst op 31 januari ’19 in het gemeentehuis, mede georganiseerd door GroenLinks Zeist.

*LHBTI staat voor Lesbisch, Homoseksueel, Bi-seksueel, Transgender en Intersekse personen

Lees verder

Eikenstein, een plek van ontmoeting

Eijkenstein

Eikenstein, de voormalige jeugdgevangenis, gelegen aan de Utrechtseweg, krijgt een nieuwe bestemming. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is voornemens het terrein te verkopen. Conform de Gebiedsvisie Utrechtseweg Noord zal het terrein een woonbestemming krijgen.

Lees verder