De vraag voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 is: Waar wachten we nog op? We staan voor grote uitdagingen zoals de gevolgen van klimaatverandering, de crisis op de woningmarkt en toenemende ongelijkheid. Dit is het resultaat van politieke keuzes; keuzes die te vaak zijn gemaakt voor het grote geld en het bedrijfsleven en niet voor de “gewone” burger. De problemen vragen om politieke durf en oplossingen die niet vooruitgeschoven kunnen worden

Met onze stem laten we zien voor welke wereld wij staan: gelijkwaardig, duurzaam en eerlijk, een betaalbare woning voor iedereen, lokale duurzame oplossingen om CO2 uitstoot te verminderen en biodiversiteit mogelijk te maken, schone lucht, laagdrempelige toegang tot goede voorzieningen en een eerlijk inkomen. Dit bereiken we stap voor stap, motie voor motie.

We zijn er trots op een breed en concreet programma aan u voor te kunnen leggen: 110 programmapunten, onderverdeeld in twee groene hoofdstukken en vier sociale hoofdstukken. Hiermee willen we duurzaamheid en biodiversiteit in Zeist waarborgen en een rechtvaardige sociale gemeente realiseren. Het programma is een weerspiegeling van progressieve idealen van GroenLinks uitgewerkt voor onze mooie, groene gemeente. 4 jaar geleden heeft de kiezer ons programma en onze campagne beloond met een fikse zetelwinst. Bij de samenstelling van het coalitieakkoord hebben we door onze winst veel punten uit ons programma ingebracht en daarvan is nu ook veel uitgevoerd; Zeist is dus aan het veranderen. Sommige thema’s zijn urgenter geworden en staan daarom duidelijker in het nieuwe programma. Hoe mooi zou het zijn als we dat mee kunnen nemen naar nieuwe coalitie-onderhandelingen zodat we de ingezette koers door kunnen varen!