Ik woon al ruim twintig jaar in Zeist en ik heb het hier altijd naar mijn zin. Ik heb Zeist pas écht leren kennen toen ik me met de politiek ging bezighouden. Om te weten wat er speelt fiets ik door het hele dorp en spreek met zoveel mogelijk mensen die betrokken zijn bij de onderwerpen waar mijn passie ligt: nieuwkomers, duurzaamheid, stadslandbouw, onderwijs, dierenwelzijn. Ik ben een doorgewinterde positivo en altijd op zoek naar mogelijkheden om samen het belang van de inwoners van Zeist te dienen, uiteraard wel denkend vanuit het GroenLinkse gedachtengoed.

Ik heb als dierenarts ruim twintig jaar aan de universtiteit onderwijs gegeven aan studenten en collega-dierenartsen en ik ben nu in het dagelijks leven senior ICT consultant en ik ben dus altijd bezig met kennisoverdracht, verbinding leggen en verantwoordelijkheid nemen én geven.

Als voorzitter van de Stichting Tólerance Vluchtelingen Zeist houd ik mij met een prachtig team bezig met de vragen van de nieuwkomers die we ondersteunen met integreren in de breedste zin.

Als mede-oprichter van het Platform Stadslandbouw Zeist heb ik een breed ondersteunend netwerk opgebouwd met contacten binnen het gemeentelijk apparaat en bij talloze partijen die zich in willen zetten voor bewonersinitiatieven "in het groen" waarbij ook sociale cohesie, dagbesteding, voedselbewustzijn en gezondheid een rol spelen.

Zeist is een prachtig dorp, GroenLinks Zeist is een hartverwarmend bevlogen team en samen wij gaan we Zeist nog veel mooier maken!

Portefeuille

Asiel & Migratie

Afval

Dierenwelzijn

Openbare Ruimte (vergroening)

Finance, Begroting, Kadernota

Dienstverlening/ ICT

Begraafplaats

Grondzaken en Vastgoed

Wijk

Lyceumkwartier + Zeist West

Projecten en Verbonden Partijen

Slotlaan

Nieuwe Kern Driebergen-Zeist

BGhU

 

Interview met Roel in maart 2022:

Lijsttrekker GroenLinks: Roel van Nieuwstadt | www.zeistermagazine.nl

Maak kennis met Roel van Nieuwstadt Afspelen op YouTube