Duurzaam Zeist

 • Austerlitz Duurzaam: geeft tips, adviezen, helpt en organiseert projecten ter bevordering van een duurzamer Austerlitz: info@austerlitzduurzaam.nl
 • Beter Zeist: zet zich in voor een mooi en duurzaam Zeist en voor meer invloed van inwoners op hun woon- en leefomgeving: www.beterzeist.nl 
 • De Bio Basis: biologische streekwinkel op de Voorheuvel 68a: www.debiobasis.nl
 • De Boswerf: een prachtige, groene oase, midden in het Zeisterbos. Kinderen kunnen spelen en wat leren in het Natuurspeelbos, het Beleefbos, etc. www.odru.nl/nme-aanbod-natuur-en-milieueducatie/de-boswerf/
 • CleanUp Day Zeist: Organisatie van de jaarlijkse dag waarop Zeistenaren samen zwerfafval opruimen, en de Bermbrigade. Samen maken we Zeist telkens een stukje schoner. https://www.facebook.com/Cleanup-Day-Zeist-621439634900596/ 
 • Deelbakfiets Zeist: De transportbakfietsen zijn te gebruiken via een app op je smartphone en geschikt voor transport van bergen boodschappen, maar ook een wasmachine of koelkast: deelbakfietszeist.nl
 • Duurzaam Hoge Dennen: werkgroep van de bewonersvereniging Hoge Dennen.
 • Stichting Energie Zeist: initieert en coördineert initiatieven om de woningen in Zeist te verduurzamen: www.mijngroenehuis.nu
 • Stichting De Ezelsociëteit: opvang, verzorging en herplaatsing van afgedankte ezels: www.ezelsocieteit.eu
 • Fietsersbond Zeist: afdeling Zeist van de landelijke Fietsersbond: www.fietsersbond.nl
 • Geopark Heuvelrug: het geopark heuvelrug benoemt en omschrijft van aardkundig interessante locaties en gebieden met als doel de kwalificatie van het hele gebied tot Geopark te realiseren: www.geopark-heuvelrug.nl
 • De Groene Schuur Zeist: coöperatie die biologische verswaar inkoopt voor haar deelnemers: www.degroeneschuurzeist.nl Winnaar van de Groene Pluim 2020
 • De Groene Winkel: biologische supermarkt op de 1e Hogeweg 18: www.degroenewinkel.nl 
 • De Korenmaat: biologische webwinkel en supermarkt op de Dijnselweg 84 a-b: www.dekorenmaat.nl
 • Kringloop Zeist: kringloop en hergebruik van grondstoffen en materialen en scheppen van werkgelegenheid en werkervaringsplekken: www.kringloopzeist.nlWinnaar van de Rode Pluim 2020.
 • Kringloopwinkel Het Goede Doel Zeist: een gemeenschap die objecten een tweede leven wil geven: https://www.hetgoededoelzeist.nl/
 • Lilly's Plastic Pick-up Project: De nu 9-jarige Lilly uit Huis ter Heide verzamelt zwerfafval in een ruime straal rond haar huis. Niet af en toe, maar structureel: www.facebook.com/lillysplasticpickup/Winnaar van de Groene Pluim 2017.
 • Mijn Groene Huis: Handelsnaam van de Stichting Energie Zeist, zie www.mijngroenehuis.nuWinnaar van de Groene Pluim 2016.
 • Milieuzorg Zeist: richt zich op de bescherming van de leefomgeving in het algemeen en dat van de natuur en het landschap in Zeist in het bijzonder: www.milieuzorgzeist.nlWinnaar van de Groene Pluim 2015.
 • De Moestuinjuf, Charlotte Verhoeven, voor haar enthousiasme om natuurlijk moestuinieren te bevorderen, via lessen op school, begeleiden van buurtmoestuinen en cursussen, plus haar inzet voor operatie Steenbreek, wormen hotels en composteren. www.demoestuinjuf.nl/indemedia/ Winnaar van de Groene Pluim 2021
 • Natuurlijk Den Dolder. Bij Natuurlijk Den Dolder is aandacht voor alles wat leeft; mens, dier en natuur. Iedere inwoner kan er een steentje aan bijdragen. Elk idee, groot of klein, is welkom: dendolder.nl/natuurlijk
 • Natuurlijk Zeist-West: Deze werkgroep zet zich in voor het behoud van natuur- landschaps- en cultuurhistorische waarden van Zeist-West en omgeving: www.natuurlijkzeist-west.nl
 • Platform Stadslandbouw Zeist: stimuleert (gezamenlijke) moestuinen en consimptie van streekproducten in Zeist: www.stadslandbouwzeist.nl 
 • Repaircafé Zeist: Repareer je huidhoudelijke apparaat, kledingstuk of ander voorwerp met hulp van deskundige vrijwilligers. Iedere 2e zaterdag vd maand, tussen 10-14 uur, behalve in schoolvakanties. Zie onze agendaWinnaar van de Groene Pluim 2018.
 • Stichting Riforest: Stichting Riforest stimuleert en ondersteunt arme boeren in het Rifgebergte bij het ecologisch en economisch herstellen van hun landbouwgrond. Werkzaam in Marokko dus, maar aansturing vanuit de Zeister gemeenschap: riforest.nlWinnaar van de Groene Pluim 2022.
 • Samen Duurzaam ZeistSamen Duurzaam Zeist is dè plek waar je duurzame initiatieven vindt en waar je andere mensen met een hart voor duurzaamheid ontmoet. Winnaar van de Groene Pluim 2019.
 • SpoorZon: buurtcoöperatie die zonnepanelen exploiteert op het dak van de openbare basisschool Wereldkidz Het Spoor in Zeist: www.spoorzon.nl
 • Het Utrechts Landschap: Komt op voor de belangen van natuur en landschap in de provincie Utrecht en beheert 5.000 hectare natuur en veel cultureel erfgoed: www.utrechtslandschap.nl

Sociaal Zeist

 • Adopteer een Toets: Een kunstproject dat op reis gaat door de Zeister gemeenschap en oproept om samen te komen. Adopteer een toets om dit mogelijk te maken: www.adopteereentoets.nl
 • Atelier Totem: een kleinschalig particulier bedrijf in de zorg, dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunt om weer zo goed mogelijk te participeren: www.ateliertotem.nl
 • Austerlitz Zorgt: zorgcoöperatie voor inwoners van Austerlitz: www.austerlitzzorgt.nl
 • Buurtbemiddeling: voor inwoners die in een lastige situatie dreigen te komen of zijn gekomen met hun buren of buurtbewoners en daar niet meer onderling uitkomen: www.meanderomnium.nl/buurtbemiddeling 
 • Café Authentiek: Uitgaan als je autisme hebt. Het kan!: www.cafeauthentiek.nl
 • Stichting Creatief Herstel: Helpt vrouwen met wat voor mentale uitdaging dan ook om op een creatieve manier te werken aan zichzelf, aan hun persoonlijke ontwikkeling en groei: www.stichtingcreatiefherstel.nl
 • Stichting Eet Mee!: brengt mensen met elkaar in contact om samen te eten: www.eetmee.nlWinnaar van de Rode Pluim 2018.
 • Stichting Gave: een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland: www.gave.nl/gave/
 • Gehandicapten- en Patiëntenplatform Zeist: info@gppz.nl
 • GIDSNetwerk Zeist: Wil samen werk maken van een vitale lokale samenleving, waarin we elkaar helpen en perspectief bieden: www.gidsnetwerkzeist.nl
 • Gilde Zeist: een organisatie met 350 vrijwilligers. Het Gilde is bekend van de rondleidingen maar er zijn o.a. projecten om schooluitval tegen te gaan, converseren met vluchtelingen en POWER Veerkracht op Leeftijd: www.gildezeist.nl
 • De Kameel: sociaal-cultureel centrum van Den Dolder, in zelfbeheer door stichting van bewoners en culturele verenigingen: www.stichtingdekameel.nl
 • Den Dolder voor Elkaar: een initiatief van bewoners in Den Dolder om in aanvulling op wat bestaande organisaties bieden, zorg voor elkaar te organiseren: www.dendoldervoorelkaar.nl
 • Hospice Heuvelrug. Het hospice biedt een gastvrij verblijf aan ongeneeslijk zieke mensen met een levensverwachting van minder dan drie maanden, die niet meer thuis kunnen wonen: www.hospice-heuvelrug.nl
 • Stichting Leergeld Zeist: investeert in de ontwikkeling van kinderen, die zonder financiële steun aan de zijlijn blijven staan: www.leergeldzeist.nl
 • MSIVO: Marokkaanse Stichting voor Integratie, Vernieuwing en Ontwikkeling: www.msivo.nl
 • Netwerk Gewoon Samen: Jongeren zetten zich vrijwillig in voor inwoners van Zeist die weinig of geen netwerk hebben: www.netwerkgewoonsamen.nlWinnaar van de Rode Pluim 2019.
 • O'mama's: verminderen eenzaamheid onder moeders en oma's: www.omamas.nl
 • Omzien: kennisdeling en netwerken mbt bewonersinitiatieven op het gebied van zorg, welzijn en wonen: www.omziennaarelkaar.nl
 • Onvergetelijke Kookclub Zeist: Elke 4e donderdag van de maand kan iedereen met dementie met een mantelzorger of andere naaste een driegangendiner koken en samen van genieten. www.alzheimer-nederland.nl/regios/zeist-en-omstreken/onvergetelijke-kookclub-zeist
 • Raad van Kerken Zeist: De werkgroep kerkelijke ondersteuning vluchtelingenwerk onderneemt allerlei activiteiten voor vluchtelingen, waaronder al ruim 10 jaar de maandelijkse Wake bij het Detentiecentrum Soesterberg: www.raadvankerkenzeist.nl
 • ReconnAct: Helpt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer richting werk, met steun van de landelijke organisatie ReconnAct: www.gidsnetwerkzeist.nl/reconnact-zeist/
 • Samen In Zeist: lunchroom op de Laan van Vollenhove 2967 met medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt: www.sameninzeist.nl
 • Samen Oplopen: koppelt vrijwilligers aan gezinnen, die ondersteuning nodig hebben: www.samen-oplopen.nlWinnaar van de Rode Pluim 2017.
 • Samen Voor Zeist: netwerk van maatschappelijk betrokken bedrijven en organisaties: www.samenvoorzeist.nl
 • Saviz: Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen In Zeist: www.saviz.nl
 • Stichting Dierentehuis Zeist en Omgeving: zet zich iedere dag in voor honden en katten die zwerven of waarvan afstand is gedaan, en biedt pension en honden-dagopvang. www.dierentehuiszeist.nl
 • Stichting Jasmijn: heeft als voornaamste doel het tijdelijk opvangen van zwerfkatten en kittens, die extra zorg, liefde en aandacht nodig hebben. www.stichtingjasmijn.nl
 • Stichting Leerkansen Zeist: De Stichting Leerkansen Zeist helpt kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten van hun school. www.leerkansenzeist.nl
 • Stichting Tekenen voor Kinderen: Een groep professionele tekenaars bezorgen kinderen in bijzondere situaties een klein, magisch moment door middel van een tekening. www.tekenenvoorkinderen.nl
 • Stichting Tolérance: stelt zich ten doel om de integratie van vluchtelingen met een verblijfsstatus in de regio Zeist te bevorderen door middel van cursussen, ontmoetingen en praktische ondersteunende diensten: www.tolerance.nuWinnaar van de Rode Pluim 2016.
 • Van Tellingen-Pul Stichting: ondersteunt initiatieven op sociaal, cultureel en educatief gebied in de gemeente Zeist met een financiële bijdrage: www.vantellingen-pul.nl
 • Vier Het Leven: Neemt senioren uit deze regio mee naar theaters in de regio: www.4hetleven.nl
 • Vila Velha: Verbetert de leefomstandigheden van kinderen in Brazilië en financiert dit vooral via inzamelen en recyclen van materialen: www.stichtingvilavelha.nl
 • Vluchtelingenwerk Midden-Nederland: behartigt de belangen van en ondersteunt asielzoekers en vluchtelingen in de provincies Utrecht, Flevoland en in de Gooi- en Vechtstreek: www.vluchtelingenwerk.nl/middennederland
 • Voedselbank Zeist: helpt alle mensen in de gemeente Zeist die met een inkomen onder het bijstandsniveau rond moeten komen: voedselbankzeist.nlWinnaar van de Rode Pluim 2022.
 • Vrijwilligerscentrale Zeist: Versterkt de samenleving in Zeist met kennis op vrijwilligersgebied, de vacaturebank en projecten zoals Eigen Kracht en NLDoet. Is onderdeel van Meander Omnium:www.vrijwilligerscentralezeist.nl
 • Vrienden van de Prinses Maxima Manege: biedt hippische activiteiten aan aan mensen met en zonder beperking om vooruitgang te bevorderen in hun welzijn en maatschappelijke mogelijkheden. prinsesmaximamanege.nl
 • Vriendschapsband Zeist en Berkane (Marokko): meer info via c.bakker@zeist.nl
 • Vrouwentaalgroep Zeist: Nederlandse les voor en door vrouwen: www.vrouwentaalgroepzeist.nl
 • Wake Zeist: Iedere maand organiseren de Raden van Kerken Zeist en Soest/Soesterberg een wake bij Kamp Zeist. Zij doen dit uit solidariteit met- en steun aan vluchtelingen en asielzoekers die in schrijnende situaties verkeren, vaak in afwachting van uitzetting. Ook als signaal richting de politiek naar de noodzaak van een menswaardig vreemdelingenbeleid: www.wakezeist.nl Winnaar van de Rode Pluim 2021
 • Weggeefwinkel Zeist: fysieke en online marktplaats voor het weggeven van spullen: www.weggeefwinkel-zeist.nlWinnaar van de Rode Pluim 2015.
 • Welkom in Zeist: Een informeel samenwerkingsverband tussen verschillende netwerken in Zeist, dat de hulp aan vluchtelingen in Zeist coördineert. GroenLinks participeert actief in dit initiatief: www.welkominzeist.nu
 • Wensenboom Altrecht: De Wensenboom zet zich in om wensen van cliënten van Altrecht te realiseren en steunt initiatieven die bijdragen aan herstel.
   wensenboomaltrecht.nl
 • Wijkinloophuizen: 4 Wijkinloophuizen van Kerk en Samenleving bieden een lage drempel en een warm welkom. www.wijkinloophuizen-zeist.nl
 • Zeist Verbindt: een initiatief dat conflicten tussen mensen op duurzame wijze wil oplossen: www.zeistverbindt.nl
 • Zeister Comité Nationale Ouderendag: zoekt vrijwilligers om wensen van ouderen te vervullen: www.nationaleouderendag.nl
 • ZonnaCare: biedt zorgintensieve kinderen een leuk en ontspannen verblijf: www.zonnacare.nl