De nieuwjaarsborrel van GroenLinks Zeist is voor leden, sympathisanten en relaties ieder jaar een gezellig en inspirerend moment om nog even gezamenlijk terug te kijken op het afgelopen jaar en fris aan het nieuwe politieke jaar te beginnen. Dit jaar konden we helaas niet samen komen, maar ook online kunnen we goed de verbinding zoeken en vinden.

Het eerste woord was aan voorzitter Liesbeth Raymakers. Ze blikte terug op een jaar waarin veel zekerheden onderuitgingen, en de wereld even niet maakbaar bleek. Maar de veranderingen brengen ook nieuwe kansen, we moeten grote vragen blijven stellen, gedurfd inspireren, en steeds nieuwe alternatieven schetsen. Dan is het mooi om te zien hoe GroenLinks Zeist blijft groeien: in ledenaantallen en in actieve vrijwilligers!

Daarna werden de Rode en de Groene Pluim uitgereikt, een jaarlijkse erkenning aan organisaties zie Zeist sociaal of duurzaam een stukje mooier maken. Online interviews met de 6 genomineerden, en daarna een live uitreiking, corona-proof 😉

De Rode Pluim 2020 ging naar de Kringloop Zeist. Door kringloop en hergebruik van grondstoffen en materialen is de Kringloop al erg groen. Maar het scheppen van werkgelegenheid en werkervaringsplekken, en het doorbreken van de armoede-eenzaamheid-cirkel leverde de Kringloop een welverdiende Rode Pluim 2020 op. Na drie nominaties nu eindelijk de Pluim!

Voor de Groene Pluim lag de focus dit jaar op lokaal, biologisch en eerlijk voedsel. De Groene Pluim 2020 is gewonnen door De Groene Schuur. Een coöperatie waarbij biologische groenten en fruit gemakkelijk, rechtstreeks en vers bij lokale boeren worden ingekocht en verdeeld onder de consumenten.

Gastpreker Lidwien Vork vertelde hoe de coronacrisis natuurlijk ook het Beauforthuis flink heeft getroffen. Maar door te focussen op wat nog wel kan zijn er toch weer prachtige (online) concerten, veel meer opname-sessies en een gezellige circustent met lekkers.

Van de kieslijst voor de Tweede Kamervekiezingen vertelde eerst Andrew Harijgens (nummer 13) over zijn persoonlijke drijfveren. Hoe hij als Brabander met Afrikaanse roots na faillissementen van twee bedrijven waar hij voor werkte inzag dat het systeem anders moest. Als wethouder Duurzaamheid en Sociaal verandert hij nu Bergen op Zoom, en hopelijk na 17 maart ook Nederland.

Ook Melody Deldjou Fard (nummer 36) vertelde over haar innerlijke drive, van strijdbaarheid, daadkracht, hoop en optimisme. Als vluchteling kwam ze in Nederland, leerde zichzelf Nederlands en stapte – net als Andrew – na persoonlijke ervaringen de politiek in. Nu is ze gemeenteraadslid in Utrecht met hart voor o.a. cultuur en diversiteit. Ook ondersteunt Melody de kandidaten commissie voor raadsleden van GroenLinks Zeist. Op 17 maart kun je op haar stemmen voor een plekje in Den Haag.

Na deze inspirerende sprekers schoven de leden door naar een online borrel aan digitale stamtafels waar onder het genot van een (zelf ingeschonken) versnapering oude contacten werden aangehaald en nieuwe gelegd. Een inspirerende start van een bijzonder politiek jaar!