De gemeente Zeist vindt diversiteit belangrijk en is dan ook al druk bezig geweest met de uitvoering van de inclusieagenda (ter bevordering van de positie van mensen met een beperking) en de regenboogagenda (ter bevordering van de positie van mensen met een LHBTIQ+-achtergrond). Deze twee agenda's zullen worden samengevoegd en daar zal deze motie bij worden betrokken. GroenLinks is hier erg blij mee, want alles wat aandacht krijgt, groeit! De motie zal dus dienen als aanvulling op de al lopende projecten, omdat extra handvaten soms kunnen helpen bij het waarmaken van de mooie intenties. 

Daarom heeft Buitengewoon Raadslid Silke Zwart de motie aangedragen en Raadslid Gerard van Vliet de motie namens GroenLinks ingediend, samen met de fracties van ZeisterBelang, PvdA en Nieuw-Democratisch Zeist. Het doel van de motie is niet om quota te hanteren, maar om een extra stap te zetten in het vormgeven van het concrete beleid. De gemeente kan dan een plan van aanpak op maat maken. Het ondertekenen van het charter helpt daarnaast bij gesprekken met andere organisaties, door te benoemen dat de gemeente Zeist dit charter heeft ondertekent en kan aan organisaties vragen of zij hier ook iets voor zou zouden voelen. 

Zeist is niet de enige gemeente die het charter heeft ondertekend: onder andere gemeentes als Veenendaal, Rotterdam, Nijmegen, Almere en Amsterdam gingen ons al voor. Daarnaast heeft de VNG (Vereniging voor Nederlandse Gemeentes) een oproep gedaan aan de Gemeentes om het charter te ondertekenen. Redenen om het charter te ondertekenen, is voor gemeentes onder andere het feit dat ze een voorbeeldfunctie hebben. Het is dus belangrijk om de diversiteit binnen een gemeente te weerspiegelen. Ook is het belangrijk om te benoemen dat het tegengaan van discriminatie gebaat in het algemeen is bij bevordering van diversiteit en inclusiviteit. 

Verder houdt het ondertekenen van het charter in dat de ondertekenaars stellen Diversiteit en Inclusie als meerwaarde te zien op de werkvloer. Het is dus ook een mooi statement om te maken! De motie omvat diversiteit in de allerbreedste zin van het woord: onder andere gender, seksuele voorkeur, etnisch-culturele achtergrond, leeftijd en religie. Zo kunnen we ernaar streven om zoveel mogelijk diverse perspectieven mee te nemen!