Ik ben een pragmatisch-idealist die zijn idealen door daden realiseert. Was vele jaren landelijk actief - en deels nog steeds - op het gebied van duurzaamheid, milieu en natuur, het opkomen voor mensenrechten, vakbonden en werknemersrechten, maatschappelijk verantwoord ondernemen, het tegengaan van stierenvechten en bescherming van in het wild levende dieren. Aandacht voor hoe we deze aarde doorgeven aan onze (klein)kinderen en aandacht voor kwetsbaarheid en het schone vind ik belangrijk. De kwetsbaarheid en schoonheid van de Zeister bossen en heide, maar ook die van elk mens in al zijn kleuren en facetten.

Vanaf eind maart 2018 ben ik voor GroenLinks als raadslid in de gemeente actief. Daarbij richt ik me allereerst op onderwerpen als duurzame bedrijvigheid en ruimtelijke ordening, circulaire economie, hergebruik van afval als grondstof, water- en luchtkwaliteit en behoud en versterking van biodiversiteit. Maar daarnaast ook op meer sociale onderwerpen als actieve betrokkenheid bij kinderen en jongeren die in armoede leven, de instelling van een Jeugd-/Kinderraad (voor +/- 11-14-jarigen) naast de bestaande Jongerenraad (voor 15-18-jarigen) en actieve solidariteit met vluchtelingen.

Ik heb de volgende onderwerpen in mijn portefeuille

  • Commissie Ruimte
  • Kunst en cultuur
  • Omgevingswet
  • Ruimtelijke ordening / bestemmingsplannen
  • Natuur / biodiversiteit
  • Economie
  • Afval
  • Project: Station Driebergen-Zeist
  • Wijk: Austerlitz