Was vele jaren landelijk actief - en deels nog steeds - op het gebied van duurzaamheid, milieu en natuur, het opkomen voor mensenrechten, vakbonden en werknemersrechten, maatschappelijk verantwoord ondernemen, het tegengaan van stierenvechten en bescherming van in het wild levende dieren. 

Aandacht voor hoe we deze aarde doorgeven aan onze (klein)kinderen en aandacht voor kwetsbaarheid en het schone. De kwetsbaarheid en schoonheid van de Zeister bossen en heide, maar ook die van elk mens in al zijn kleuren en facetten.

Sinds maart 2018 ben ik voor GroenLinks als raadslid in de gemeente actief. Daarbij richt ik me allereerst op onderwerpen als duurzame bedrijvigheid en ruimtelijke ordening, circulaire economie, hergebruik van afval als grondstof, water- en luchtkwaliteit en behoud en versterking van natuur en biodiversiteit. 

Maar daarnaast ook op onderwerpen als de regionale samenwerking in U10/U16-verband, het opkomen voor werknemersrechten en een leefbaar loon (in o.a. opdrachten) en actieve solidariteit met vluchtelingen.

Portefueille

Natuur, Biodiversiteit, Lucht, Water, Bodem

Omgevingswet

Duurzame/ Circulaire Economie/ Afval

Duurzaamheid overig

Regionale Samenwerking (U10/16)

Wijk

Austerlitz + Zeist Noord (Verzetswijk, Staatslieden)

Projecten en Verbonden Partijen

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH)

Kromme Rijngebied

 

Interview met Gerard in Zeistermagazine:

Raadslid aan het woord: Gerard van Vliet | www.zeistermagazine.nl

KNVB

U10/U16

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)

BO-MIRT