Dit jaar hebben we er op ingezet om van heel Zeist één vuurwerkvrije zone te maken waarbij we door inwoners willen laten uitzoeken hoe we het beste alternatieven voor de oudjaarsviering kunnen (laten) organiseren.

Hoewel vrijwel alle partijen in de raad voor een landelijk vuurwerkverbod zijn, is er op dit moment helaas nog geen meerderheid te porren voor een lokaal verbod. Als argument wordt het gebrek aan handhaafbaarheid aangevoerd. Wij vinden dat geen goede reden want er zijn veel moeilijk te handhaven regels en wetten en wij vinden dat een regel vooral een afspiegeling moet zijn van de morele stand van zaken. Het is meer dan aannemelijk dat ook in Zeist ruim 65% van de inwoners voor een verbod is.

Waarom inzetten op een lokaal verbod? Omdat het helemaal niet zeker is dat er dit jaar nog een landelijk verbod komt en met alle vervuiling, vernieling en verwondingen (dit jaar landelijk ruim 1250 ernstige tot zeer ernstige) vinden we dat je alles moet proberen om slachtoffers te voorkomen. Elke vinger telt, zullen we maar zeggen.

Ondanks onze intensieve lobby bij de andere partijen bleek er in de raad geen meerderheid te ontstaan met als risico dat onze motie zou worden weggestemd waardoor weer een jaar verloren zou gaan. Het college stelde de voor de beslissing over vuurwerk uit te stellen totdat we meer informatie hebben uit omliggende gemeentes (deels met lokaal vuurwerkverbod) maar ook van hulpdiensten, welzijnswerkers, een burgerberaad, de jongerenraad en de kinderburgemeester. Onze inschatting is dat uit deze consultatie blijkt dat ook Zeist voor een verbod is zodat we in juni (als al die mensen gehoord zijn) alsnog de knoop kunnen doorhakken.

Mocht men in Den Haag alsnog bedenken dat er een landelijk vuurwerkverbod komt dan lost dat het probleem (beter) op maar tot die tijd blijven we strijden voor een vuurwerkvrij Zeist!