Het voorstel bestaat uit drie punten:

  • Kledingpassen van 150 euro voor gezinnen.
  • Afschaffen van maximaal bedrag dat mensen terug kunnen krijgen voor culturele activiteiten en sport van hun kinderen. Anders kunnen kinderen bijvoorbeeld wellicht niet een duurdere sport doen die ze liever zouden willen. Ook stelt het college voor naast zwemdiploma A (wat nu al wordt vergoed) ook het behalen van zwemdiploma B te vergoeden
  • Reserveren voor maatschappelijke instanties en bewonersinitiatieven (126.500 euro).

Zeist zet ook in op communicatie, zodat iedereen van de mogelijkheden op de hoogte is. GroenLinks is uiteraard erg blij met het voorstel! Met deze maatregelen wordt het bestaanszekerheid beleid structureel uitgebreid. Het is belangrijk dat kinderen, ongeacht de financiële situatie van hun ouders, mee kunnen doen. Daarom heeft GroenLinks dit voorstel van harte gesteund in de raadsvergadering van 21 februari 2023.

Silke Zwart, raadslid namens GroenLinks, zegt hierover: “Voor ons ligt een prachtig voorstel, om de Geld-Terug-Regeling uit te breiden. Dit draagt bij aan de doelstelling dat iedereen mee kan doen. Door de kledingpassen en diverse rijksmaatregelen, kunnen we ook gezinnen steunen. Hoe mooi zou het zijn als we ook een sport- en cultuurregeling beschikbaar kunnen stellen voor jongeren! Iedereen die moeilijk rond kan komen verdient steun, ook jongeren.” Daarom diende GroenLinks ook nog een motie in om het gereserveerde geld te besteden. Deze motie roept ook het mogelijk te maken dat jongeren tussen 18 – 23 zich ook aan kunnen sluiten bij een sport- en cultuurfonds. Dit is erg welkom voor jongeren.

Silke: “Onder andere door de inflatie, de energiecrisis en de wooncrisis wordt bestaanszekerheid van veel mensen aangetast. Dit geldt ook voor (studerende) jongeren. Er wordt daarom terecht ook veel gesproken over energiearmoede. Fijn dat er dus een energietoeslag kwam, maar niet voor studenten. Ook is het goed dat we in Zeist aanvullend de Geld-Terug-Regeling hebben. Maar niet voor studenten. En deze regeling vergoed meer dan alleen sport en cultuur. Daarom is er ook een sport- en cultuurfonds. Maar niet voor jongeren vanaf 18 jaar en ook niet voor studenten. Voor veel starters is het bijna alleen maar mogelijk om met een partner en/of door 50 tot 60 uur per week  te werken een woning te bemachtigen. Want verhuurders vragen vaak een inkomen van drie keer de maandhuur (vaak ongeveer 1.400 euro per maand). Het gaat niet alleen om HBO en WO studenten op de Warande. Het gaat ook om MBO, HBO en WO studenten die nog thuis wonen bij hun ouders of particulier in Zeist huren. En over jongeren die niet meer verdienen dan het minimumloon.”

Natuurlijk is het niet voldoende om alle problemen rondom bestaanszekerheid op te lossen. Helaas heeft de gemeente die mogelijkheid ook niet. Een sport- en cultuurfonds is wel een steun in de rug. Silke: “zo kunnen jongeren in Zeist net iets meer sparen, of hoeven ze net iets minder te lenen. En als er wordt overgegaan tot aansluiten bij het sport- en cultuurfonds voor volwassenen, dan kunnen zelfs nog meer mensen met een kleine portemonnee worden geholpen!”

Wethouder Hoogstraten gaf in reactie op de motie aan dat onder andere naar aanleiding van de eerdere motie al wordt gekeken naar aansluiten bij het volwassenen sport- en cultuurfonds. Ook is GroenLinks benieuwd naar wat de mogelijkheden zijn om de Geld-Terug-Regeling ook voor studenten toegankelijk te maken. Verder wordt er gekeken naar energietoeslag voor studenten. Eind 2023 komt het college met voorstellen. Daarom is besloten om de motie aan te houden.

Op initiatief van D66, met mede-indieners GroenLinks, PvdA en Seyst.Nu, is ook een motie aangenomen over menstruatiearmoede. Deze motie sluit goed aan bij waar het college momenteel al mee bezig is. Er wordt gekeken naar of menstruatieproducten gratis kunnen worden verstrekt van op scholen. “Fijn dat er in Zeist veel aandacht is en blijft voor dit probleem. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat mensen die menstrueren vanwege geldgebrek worden teruggeworpen op stukjes stof, toiletpapier of krantpapier. Of zelfs thuis moeten blijven”, zegt Silke Zwart.

Ook diende GroenLinks een motie van de PvdA mede in. Deze motie roept op om in gesprek te gaan met scholen over de eigen bijdrage. Grote verschillen in eigen bijdrages kunnen leiden tot grote verschillen op scholen. Ook kan het de keuzevrijheid beperken. Hoe hoger de eigen bijdrage is, hoe groter de kans dat er ouders zijn die dit niet kunnen betalen. In theorie is de eigen bijdrage vrijwillig; in de praktijk wordt dit niet altijd zo ervaren. Goed dus dat het college hierover in gesprek gaat met scholen!