Gerard verdient als postbezorger € 12,07 per uur. Hij werkt 24 uur per week, meer uren werken is gezien de fysieke belasting eigenlijk niet te doen. Daarom zijn veel postbezorgers gedwongen om er ander werk naast te doen. Ook is er een fors personeelstekort. Dit komt onder andere door de slechte betaling. 

Deze problematiek komt ook voor in andere sectoren: (te) lage betaling, waardoor het werk minder aantrekkelijk is en daardoor personeelstekorten ontstaan, waardoor de werkdruk van de mensen die werken steeds hoger wordt.

Bij de vorige kamerverkiezingen zette de FNV in op een minimumloon van 14 euro per uur. Maar gezien de inflatie lijkt een verhoging naar 15 euro realistischer.

Keihard werken en toch niet rondkomen: 'Het minimumloon moet omhoog' | NPO Radio 1