Ans Pereboom
Ans Pereboom, foto Fotostudio 155, Willem van der Vlies

Ans Pereboom winnaar politiek debat in eenvoudige taal

Verkiezingsprogramma's zijn vaak lang, met veel ingewikkelde woorden. Voor mensen met een beperking is dit moeilijk te begrijpen. Daarom organiseerde Vereniging LFB, de landelijke belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking, op woensdag 15 februari 2017 een politiek debat in eenvoudige taal. Namens GroenLinks nam raadslid Ans Pereboom deel aan dit debat. Zij werd als winnaar van het debat aangewezen, dat wil zeggen de meest duidelijke politicus.

Het debat vond plaats in de trouwzaal van het gemeentehuis van Zeist. Naast Ans Pereboom van GroenLinks namen deel:  Wouter Calsburg van CU/SGP, Hetty Beekman van de VVD, Marlies Welschen van CDA en Ans van Gelder van de PvdA.

Betaalbare woningen

Het debat vond plaats aan de hand van drie vragen. Vraag 1: Hoe zorgt uw partij voor een ruim aanbod aan betaalbare woningen? De partijen vinden allemaal dat er meer gebouwd moet worden. PvdA wil er landelijk zelfs ieder jaar 50.000 woningen bij bouwen. Groen Links vindt dat er meer sociale huurwoningen bij moeten komen en dat mensen die meer verdienen ook meer huur  moeten betalen. Ans Pereboom vertelde dat in Zeist de afspraak gemaakt is dat dertig procent van alle woningen moet bestaan uit goedkope (sociale) huurwoningen. Woningbouwcorporaties moeten hun geld vooral besteden aan het bouwen van nieuwe, goedkope woningen.

Gelijke kansen op werk en inkomen

Over de volgende vraag, Wat doet uw partij aan gelijke kansen op het gebied van werk en inkomen? was Groen Links duidelijk. De belasting op arbeid moet worden verlaagd, zodat werkgevers makkelijker mensen zullen aannemen. VVD en CU zijn van mening dat de overheid hierin het goede voorbeeld moet geven en dat het in dienst nemen van mensen met een beperking minder ingewikkeld gemaakt moet worden. PvdA en CDA willen dat er geld beschikbaar komt voor bijscholing van mensen met een beperking. Uit het publiek komt de vraag hoe het dan zit met het vervoer van en naar het werk toe, want daar ondervinden sommigen nu ook problemen mee. Dit ligt bij de provincies, aldus de raadsleden, maar ze erkennen het probleem en zijn blij dat het wordt aangekaart.

Minder zorgkosten

Er is een korte pauze, zodat iedereen een kopje thee of koffie kan pakken en dan is het alweer tijd voor de laatste vraag, Hoe voorkomt uw partij het stapelen van zorgkosten? Ans Pereboom citeert Jesse Klaver en zegt “Alles wat we niet willen, maken we duurder en alles wat we wel willen, maken we goedkoper!” Dit betekent dat we het eigen risico omlaag brengen, maar ook de zorgpremie. Tenslotte pleit ze ervoor dat overheid en ziekenhuizen gezamenlijk medicijnen zouden moeten kunnen inkopen. Momenteel is dit verboden, juist vanwege de marktwerking, maar als we het zouden toestaan dat ze gezamenlijk worden ingekocht, is het een manier om de kosten van medicijnen omlaag te brengen. Tenslotte wijst Ans erop dat er in Zeist een fonds is voor mensen met lage inkomens, als tegemoetkoming voor hun hoge zorgkosten. Ook is er een collectieve zorgverzekering die vanuit de gemeente is georganiseerd. Helaas is lang niet iedereen van deze middelen op de hoogte, dus het was erg sterk dat zij de gelegenheid nam om dit bij de doelgroep onder de aandacht te brengen.

Ans Pereboom duidelijkste politicus

Na afloop van het debat was er gelegenheid voor het publiek om vragen te stellen, waarbij logischerwijs vooral onderwerpen aan bod kwamen die het dichtst bij de mensen zelf stonden. Zo was er een vraag over wat de wet participatie precies inhield en of er nog een sociale werkplaats zoals Biga bij zou komen.

De avond eindigde met de prijsuitreiking voor de duidelijkste politicus, die werd gewonnen door Ans Pereboom. Ze bedankte het publiek voor de aanwezigheid en zei dat ze zeker vaker op deze manier het gesprek met ervaringsdeskundigen wil aangaan.

Al met al was het interessant dat de politici nu in gesprek gingen met een groep óver wie meestal gepraat wordt. Bovendien was het ook voor de gewone luisteraar fijn om de standpunten van de politieke partijen zo helder uitgelegd te krijgen.

Catharine de Jong, verslaggever GroenLinks Zeist