Slotlaan Zeist
Slotlaan Zeist

Autovrije Slotlaan kan rekenen op steun Wilhelminaparkbuurt

Op 26 en 27 oktober hebben 15 vrijwilligers van GroenLinks de Wilhelminaparkbuurt bezocht. Zij hebben bij ruim 500 deuren aangebeld en 116 gesprekken gevoerd. 16% van de bewoners is ronduit tevreden en heeft geen wensen of klachten. 
 

Steun voor autovrije Slotlaan

Van de inwoners die wij gesproken hebben over de Slotlaan is een meerderheid voorstander van een autovrije Slotlaan, een minderheid vindt dit geen goed idee. Voorstanders denken dat een autovrije Slotlaan gezelliger is en ook veiliger voor fietsers. Tegenstanders zijn bang voor sluipverkeer door de wijk en vrezen dat ondernemers omzet gaan mislopen. Voorstanders zien het risico van sluipverkeer ook en vragen hier aandacht voor. Ook vinden zij dat ondernemers vroeg bij planvorming moeten worden betrokken. 

Verkeersproblemen grootste ergernis

Van de overige opmerkingen die zijn geplaatst, gaat ruim 41% over verkeer. De ergernissen zijn divers: betere en veiliger fietsroutes en betere en meer fietsenstallingen; te hard rijden en geluidsoverlast van auto’s en scooters; het ontbreken van handhaving op snelheid; parkeerproblemen, onder andere vanwege de ABN Amro vestiging en tot slot de wens om in de eigen straat eenrichtingverkeer in te voeren. De 2e Hogeweg werd relatief vaak genoemd met betrekking tot meerdere problemen: te hard rijden, tekort aan parkeerplaatsen voor abonnees, onveilig voor fietsers.

Zorgen over leegstand winkelcentrum

Verschillende bewoners maken zich zorgen over de leegstand in het winkelcentrum. Ze suggeren lagere huren en een compacter centrum.

De fractie van GroenLinks zal de resultaten van dit bezoek gebruiken bij haar raadswerk. Daarnaast ontvangt de wijkmanager van de gemeente de rapportage om zich een beter beeld te vormen van de knelpunten in de buurt en  met urgente problemen aan de slag te gaan.