Begroting 2020

Begroting 2020

De begroting voor de gemeente Zeist voor 2020 is verschenen. En het goede nieuws is: de begroting sluit! En dat niet alleen, er is 1,4 miljoen euro om te investeren in nieuw beleid.

Een groot deel investeren we in duurzaamheid, maar ook in veiligheid, cultureel erfgoed, jeugd en WMO en meer veiligheid voor de fiets. Dus Ronald is heel tevreden over deze begroting.

Op donderdag 10 oktober is er op het gemeentehuis een inloop over de gemeentebegroting en op dinsdagmiddag 29 oktober zijn er dan de algemene beschouwingen.