Besteedt de gemeente het geld goed?

Besteedt de gemeente het geld goed?

Het financiële verslag en ook het beleidsverslag van de gemeente over 2019 is verschenen. Ieder jaar controleert de raad samen met een accountant of de gemeente de 160 miljoen per jaar goed heeft besteed. Het valt Ronald op dat het risicoprofiel van de gemeente groter is geworden. Maandag is een gesprek tussen de raad en de accountant.