Zeist kent een aantal sportverenigingen, waarvan het ledenaantal af en toe verandert. Soms moeten de sportvelden rondom Zeist dan worden hergeschikt. Hiervoor is het masterplan buitensport bedacht. Aanvankelijk betekende dit voor SV Zeist dat ze zouden moeten verhuizen van Huis ter Heide naar de Noordweg. Dit gaat niet door en GroenLinks is hier, omdat het om kwetsbaar ecologisch gebied gaat, erg blij mee! Het masterplan is herzien en afgelopen week bleek in de ronde tafel dat de sportverenigingen erg blij waren. Onder andere is ook bedacht dat de sportvelden, wanneer ze niet worden gebruikt, openbaar toegankelijk moeten zijn. Ook is er aandacht voor verkeer.