Betere afvalscheiding

Afval wordt in Zeist relatief slecht gescheiden. Een gevolg daarvan is dat de afvalstoffenheffing in Zeist omhoog gaat. Ronald Camstra bespreekt het raadsvoorstel voor het verder stimuleren van afvalscheiding, bijvoorbeeld door omgekeerd inzamelen.