In de begroting zien we dit ook terugkomen. Jeugdzorg is bijvoorbeeld ontzien! Toch zijn er ook dingen die minder fijn zijn, zoals bezuinigingen op subsidies in het sociaal domein en de bibliotheken. Het zou fijn zijn als dit op een bepaalde manier toch gedeeltelijk kan worden voorkomen en GroenLinks wil hier dan ook graag naar kijken. De vraag is dan: wat is het doel van de gemeente? GroenLinks vindt dat de onderhoud van de publieke ruimte, onderwijs, bestaanszekerheid en de kern van het sociaal domein zijn. Maar de gemeente geeft ook veel geld uit aan bijvoorbeeld parkeren. Er wordt dan vaak gezegd dat dit goed is voor de economie, maar op het moment dat er een tekort aan geld is, moeten leges als parkeren zichzelf betalen. Ook zou er in de begroting structureel extra geld naar de gemeentelijke begraafplaats gaan; GroenLinks zou een voorkeur hebben voor dat dit geld zou worden gestoken in het sociaal domein. Daarom komt GroenLinks dinsdag met een motie om de begraafplaats kostendekkend te krijgen.