GroenLinks Zeist in Brugakker
GroenLinks Zeist in Brugakker

Brugakker is groen, maar mag nog groener

In afwisselend stromende regen en stralende zon leverde het bezoek van GroenLinks Zeist aan Brugakker een beeld op van een behoorlijk tevreden buurt: een kwart van de bewoners die we huis-aan-huis spraken had eigenlijk geen wensen. Maar we kregen ook een aantal aandachtspunten mee.

Met name de groene sfeer in de buurt, en het geweldige uitzicht over het Kromme Rijngebied zijn dingen waar veel bewoners trots op zijn. Dit onderdeel van de ecologische hoofdstructuur willen ze graag behouden voor de toekomst. Zelfs als dit betekent dat ze iets verder moeten fietsen naar de Uithof. Wel werd een “ommetje” naar de Kouwenhovenselaan als wens genoemd.

Toch hoorden we ook zorgen: de gemeente laat steken vallen rond het onderhoud van het groen, speelplekjes en bankjes. Op veel plekken in de buurt vindt men de bomen veel te groot voor de plek waar ze staan. Door de vele wortelopdruk is de kwaliteit van de fietspaden, vooral langs de Weteringlaan, velen een doorn in het oog.
Verkeer is sowieso wel een ‘dingetje’ in Brugakker: niet alleen de inrichting, bijvoorbeeld de vele drempels, en het gebrek aan parkeerplaatsen, maar ook het verkeersgedrag van buurtbewoners is een ergernis: vooral foutparkeren en te hard rijden. De grote afstand tot de bushaltes is een veelgenoemde ergernis.
Overlast door groepen jeugd (zelfs nu al met zwaar vuurwerk) werd genoemd als minpunt.

Verschillende Brugakker-bewoners zouden graag meer aandacht van de gemeente zien voor projecten op gebied van duurzaamheid: zonnepanelen tot meer aandacht voor de versteende tuinen.
Waar veel mensen niks van begrijpen is waarom de vernieuwing van het winkelcentrum de Clomp zo lang op zich laat wachten.
De communicatie door de gemeente zou wel beter kunnen, kregen we op verschillende adressen te horen.