Slotlaan veilig?
Slotlaan veilig?

Centrumbewoners vragen aandacht voor verkeer, bomen & duurzaamheid

GroenLinks Zeist voerde huis-aan-huis gesprekken met bewoners van het centrum van Zeist. Een aantal thema’s komen bovendrijven: verkeer, bomen en duurzaamheid.   

In het centrum van Zeist zijn momenteel veel werkzaamheden gaande om uitvoering te geven aan het Centrumplan. Dat is bij bewoners niet onopgemerkt gebleven. Enkele bewoners geven aan tegen het centrumplan te zijn vanwege meer verkeer in de woonwijken of de kosten van het project. Anderen geven aan een (deels) autovrij centrum te wensen met genoeg ruimte voor de fietser. Ook werd gevraagd of de werkzaamheden meer gespreid uitgevoerd kunnen worden.

Andere punten die werden benoemd zijn: suggesties om éénrichtingsverkeer in bepaalde straten om te draaien, maatregelen te nemen om de parkeerdruk te verminderen en verkeerslichten terugplaatsen op de kruising Schaerwijdelaan – Jacob van Lenneplaan (inmiddels staan hier weer verkeerslichten).

Een ander thema dat centrumbewoners belangrijk vinden zijn bomen. Vooral aan de Lommerlust vinden bewoners het van groot belang dat de oude beuken in de straat behouden blijven. En mochten bomen (wegens ziekte) niet behouden kunnen blijven, dan moeten zij vervangen worden.

Over duurzaamheid is ook het één en ander meegegeven.  Het belang van een groene leefomgeving, meer oplaadpunten voor elektrische auto’s en het toestaan van zonnepanelen op het dak (dat is nu niet overal toegestaan).

Tot slot een ludiek idee om mee af te sluiten. Een bewoner opperde om het oude V&D pand een goede nieuwe bestemming te geven, bijvoorbeeld een uitgaansgelegenheid voor jongeren. Dit was een suggestie, maar zou wel een antwoord kunnen bieden op het aandachtspunt dat er voor tieners en twintigers weinig vermaak is in het centrum.

De huis aan huis bezoeken vonden plaats op 4 en 5 november.