Door deze centrumvisie is de Slotlaan heringericht, is er een speeltuin gekomen en zijn er diverse bankjes geplaatst. Dit zijn dus allerlei positieve ontwikkelingen! Echter zijn, sinds het instemmen van het centrumplan, de tijden veranderd. Zo was deze centrumvisie gericht op het idee om Belcour het hart van Zeist te maken, maar (mede) door het failliet gaan van de V&D, verschoof het hart van het centrum naar de Slotlaan. Op 10 december 2019 is er dan ook in de raad besloten een aantal verkeersafsluitingen terug te draaien en onderzoek te doen naar mogelijke aanpassingen om het verblijf en gebruik van de Slotlaan te stimuleren. Dit heeft tot gevolg gehad dat de Korte Steijnlaan weer in twee richtingen is opengesteld. Ook is de verbinding vanaf de Slotlaan naar de Antonlaan via de Jagerlaan hersteld. Verder staan er in dit voorstel van 2019 keuzes voor de verdere uitwerking van projecten die nog voortkomen uit de afgeronde centrumvisie.

Daarnaast was er in deze raad vraag om binnen een jaar de effecten van de maatregelen te meten en deze daarna binnen twee maanden aan de raad te rapporteren. Hiervoor is actie ondernomen en de Voorheuvel in de noord-zuid richting werd nog voor het eind van 2019 opengesteld voor gemotoriseerd verkeer. De definitieve inrichting van de Voorheuvel moet echter nog worden gerealiseerd. De Jagerlaan en Korte Steynlaan zijn voor het eind van 2019 al met de definitieve inrichting opengesteld. Het voorstel dat nu bij de raad ligt, gaat over uitwerking van de verkeersmaatregelen, het onderzoek naar de verkeersveiligheid op de Slotlaan en het monitorings- en bebordingsplan bereikbaarheid centrum.

Voor de wijkverkeersplannen zijn inmiddels de eerste gesprekken met de bewonersplatforms gestart. Dit zal leiden tot een advies over de te nemen maatregelen met betrekking tot de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid. Als met het plan wordt ingestemd, komt er een einde aan dit jarenlange proces. “Het is goed dat we met dit Raadsvoorstel de laatste stukjes van de Centrumvisie realiseren”, zegt fractievoorzitter Ronald Camstra hierover. “Het Centrum is er op vele plekken op vooruit gegaan, maar GroenLinks heeft zorgen over de veiligheid voor voetgangers en fietsers, vooral op de Slotlaan. Goed dat daar nu onderzoek naar gedaan gaat worden”.

Zeist is natuurlijk een prachtige gemeente en het centrum van Zeist heeft veel te bieden. We hopen dat dit na de afronding van de centrumvisie zelfs nog een stapje beter is! Ook maakt de afronding van de centrumvisie de weg vrij voor de pilot met een autovrije Slotlaan, waar GroenLinks zich al jaren hard voor maakt.