Praat mee over VN-verdrag inzake toegankelijkheid voor mensen met een beperking
De Zeist Open Uitdaging

De Zeist Open Uitdaging: praat mee over toegankelijkheid

Op 21 januari 2016 heeft de Tweede Kamer het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking geratificeerd.
Het is belangrijk dat ook de Gemeente Zeist hier invulling aan geeft. Gaat u met ons de uitdaging aan? U bent van harte uitgenodigd voor de aftrap van de Zeist Open Uitdaging op woensdag 21 juni om 19:00 uur.

Sprekers zijn ervaringsdeskundigen Pauline Gransier, mede-operichter van Wij Staan Op, Pascal Ursinus, initiatiefnemer van Doof.nl, Percy Tienhooven, blogger en vlogger. Aansluitend Victoria Ruijs van Figi samen met Marieke Mulder van deNormaalstezaak vanuit het perspectief van het bedrijfsleven.

Aan het panel nemen deel Jos Sprenkels, voorzitter Gehandicapten en Patiënten Platform Zeist, Marcel Fluitman, CDA-wethouder Zeist (Zorg, Ouderen en Cultuur) en Monica Falck, directeur Meewerken in Eemland en gemeenteraadslid Soest en Pascal Ursinus.

Met medewerking van Corinne Ellemeet, GroenLinks Tweede Kamerlid.

Aanmelden via raadsgriffie@zeist.nl

 

Rechten van personen met een beperking

Doel van het VN verdrag is "het volledige genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid te bevorderen, beschermen en waarborgen, en ook de eerbiediging van hun inherente waardigheid te bevorderen. Personen met een handicap omvat personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving."

De Zeist Open Uitdaging

Het is belangrijk dat ook de Gemeente Zeist hier invulling aan geeft. Gaat u met ons de uitdaging aan? U bent van harte uitgenodigd voor de aftrap van de Zeist Open Uitdaging op woensdag 21 juni om 19:00 uur.

Praat en denk mee!

GroenLinks wil in samenwerking met andere politieke partijen op deze avond met zoveel mogelijk betrokkenen van gedachten wisselen over de toegankelijkheid van Zeist voor mensen met een beperking. Met als doel dat de Gemeente Zeist, haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zich samen gaan inzetten voor met mensen met een beperking. Zodat Zeist toegankelijk wordt voor iedereen!
 
Programma

  • 19:00 uur inloop
  • 19:30 welkom door dagvoorzitter Maartje van Boekel
  • 19:35 Introductie door initiatiefnemer Ans Pereboom
  • 19:50 Sprekers (voor namen zie hierboven)
  • 20:50 Pauze
  • 21:00 Debat met panel (zie hierboven) en zaal o.l.v.
    Maartje van Boekel van Gehandicaptenzorg Nederland
  • 21:55 Slotwoord
  • 22:00 Borrel

Praktische informatie

Locatie: Raadzaal Gemeentehuis Zeist,
't Rond 1 te Zeist

Aanmelden: Roland Beenen: raadsgriffie@zeist.nl
of 06 - 29 06 36 33

Contact voor vragen:  Ans Pereboom, ans.pereboom@gemeenteraadzeist.nl
of 06 - 18 72 87 80

Meer informatie: Link naar het VN verdrag 

Wij hopen u de 21e te ontmoeten.