De gemeente is natuurlijk ook werkgever. GroenLinks vindt dat de gemeente een voorbeeld moet zijn van goed werkgeverschap. Dit houdt twee dingen in: neem zoveel mogelijk mensen in vaste dienst en betaal ze een fatsoenlijk salaris. Wanneer mensen in vaste dienst worden genomen, zijn bijvoorbeeld hun verzekeringen en pensioenopbouw beter geregeld. Na aanleiding van vragen bleek dat de gemeente Zeist 45 van hun personeelsleden niet in vaste dienst heeft. Dat betekent dat 14% van de personeelskosten naar inhuur gaat.

Daarnaast voeren vakbonden actie voor een minimumloon van 14 euro per uur bruto. Als mensen minder verdienen, kunnen ze de vaste lasten namelijk vaak niet opbrengen. In Zeist zijn er slechts een paar werkervaringsplekken waar ze dit bedrag niet halen. Maar de gemeente maakt ook gebruik van allerlei diensten, zoals schoonmakers, waarvan niet duidelijk is hoeveel ze betaald krijgen. Hier wil GroenLinks wellicht nog vervolgvragen over stellen.