Een krachtige overheid

Een krachtige overheid

In deze tijden van coronacrisis zie je hoe belangrijk het is dat je een sterke en actieve overheid hebt die de regie pakt op de sturing van de samenleving.

Na decennia van privatisering, toenemende marktwerking en een terugtrekkende overheid vindt Ronald het tijd voor een herwaardering van het publiek domein: een sterke overheid die actief stuurt op zaken die de markt laat liggen, of die actief corrigeert op zaken die de marktwerking verkeerd laten aanpakken zoals zorg, onderwijs en veiligheid.