Aanstaande dinsdag is in de gemeenteraad een raadsvoorstel aan de orde over het duurzaam opwekken van elektriciteit. Dit college werkt heel consequent en gestructureerd aan het uitwerken van de duurzaamheidsambities uit het coalitieakkoord waar GroenLinks onderdeel van uit maakt. Ronald legt uit dat er niet alleen zonnecellen bij kunnen komen, maar dat bijvoorbeeld minder uitlaatgassen en minder geluidoverlast bijkomende voordelen zijn.

Energie voor oplossingen Afspelen op YouTube