Zonnepanelen
Zonnepanelen

Geen leges voor vergunningaanvraag zonnepanelen!

GroenLinks vindt het een slechte zaak als inwoners van Zeist voor duurzame maatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen, leges moeten betalen. Omdat dat toch soms het geval blijkt te zijn, stelt GroenLinks schriftelijke vragen aan het College.

Meestal is er geen vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen. Maar als je in een monument of een beschermd stadsgezicht woont, is er wel een vergunning nodig. Een inwoner met een groen hart die de energieprestaties van zijn woning, met vergunningplicht, wilde verbeteren met het plaatsen van zonnepanelen ontving tot zijn schrik een hoge rekening voor de leges van deze vergunningsaanvraag. De te betalen bedrag aan leges, ruim 1100 euro, is hoger dan de kostprijs van één paneel!

GroenLinks vindt dat dit in strijd is met de ambitie die de Gemeente heeft geformuleerd in de Brede Milieuvisie. Als Zeist de doelstelling, Zeist in 2030 klimaatneutraal, wil bereiken dan moet de gemeente investeringen van burgers stimuleren in plaats van afremmen.

Wij vinden dat niet alleen zonnepanelen, maar alle maatregelen die bijdrage aan het realiseren van de energie doelstellingen uit de Brede Milieuvisie, vrijgesteld moeten zijn van leges.

Daarom heeft de fractie hierover deze schriftelijke vragen gesteld aan het College:

Vragen:

  1. Is het College het er mee eens dat vergunningaanvragen van particulieren of ondernemingen voor aanpassingen aan woningen, kantoorruimte of andere bedrijfsruimte die de realisatie van de energiedoelstelling uit de Brede Milieuvisie dichterbij brengen, moeten worden vrijgesteld van leges?
  2. Zo ja, op welke termijn heeft het College de vrijstelling gerealiseerd?
  3. Zo nee, op welke wijze wil het College dan de toepassing van duurzaamheidsmaatregelen door particulieren of ondernemingen stimuleren?
  4. Op welke wijze wil het College, eigenaren, die na het vaststellen van de Brede Milieuvisie reeds leges hebben betaald voor vergunningen om de energieprestaties van hun woning of bedrijfspand te verbeteren, tegemoetkomen?

voor de beantwoording:  https://zeist.raadsinformatie.nl/modules/4/schriftelijke%20vragen/410459