Gemeentefinanciën

Voor de inkomsten is de gemeente Zeist zoals alle gemeentes heel erg afhankelijk van het rijk. Het rijk doet het eigenlijk financieel heel goed. In gemeentes dreigen er tekorten, met name op de jeugdzorg. In Zeist dreigen op dit moment nog geen tekorten maar het meerjarenperspectief is wel ongunstig, dus we moeten anticiperen op moeilijkere tijden.

De G40 hebben vorige week een brandbrief gestuurd aan het kabinet om meer geld voor gemeentes te vragen. Ronald heeft namens GroenLinks in de gemeenteraad gevraagd: steun die oproep van die G40 om te zorgen dat basisvoorzieningen als een zwembad, een bibliotheek, sport en cultuur geborgd kunnen blijven!