Inzamelen
Inzamelen

Groen Links steunt omgekeerd inzamelen in Zeist.

Een belangrijke stap naar een duurzamere wereld.

Dinsdag 12 maart wordt in de gemeenteraad van Zeist gestemd om omgekeerd inzamelen in te voeren. Bij omgekeerd inzamelen worden herbruikbare grondstoffen opgehaald, en wordt het iets lastiger om restafval kwijt te raken.

Voorkómen én verminderen van afval zijn belangrijk om schade door de mens op de wereld te beperken. Een gemiddeld Zeister huishouden produceert nu ongeveer 200 kilo restafval per jaar; de landelijke doelstelling is: 100 kilo in 2020. Hoewel dat ambitieus klinkt zijn er ook al gemeentes in Nederland die nog veel verder gaan: in Horst aan de Maas bijvoorbeeld is nog maar 30 kilo restafval per huishouden per jaar. 

Naast het milieudoel “afvalpreventie” en het nuttig (her)gebruik van grondstoffen is er ook een financieel belang. Zo stijgt de belasting op elke ton te verbranden huishoudelijk restafval van €13 in 2018 naar €32 in 2019. De verwachting is dat dit in de komende jaren alleen maar duurder zal worden. Zeist laat nu per jaar 14.000 ton van haar huishoudelijk restafval verbranden.

Als het voorstel van B&W wordt aangenomen, dan is de volgende stap om het belang en ook de praktische kanten van omgekeerd inzamelen helder aan de inwoners uit te leggen. Het wordt een behoorlijk ingewikkeld project met aanleg van ondergrondse inzamelcontainers en met verschillen tussen hoog- en laagbouw. Het zal ook in huis wennen worden. En voor mindervalide mensen moet er ook daadwerkelijke ondersteuning zijn, als dat écht nodig is. 

GroenLinks Zeist gaat het voorstel in elk geval van harte ondersteunen.

Op de website van de gemeente Zeist kun je alle stukken van dit agendapunt lezen.