Werkbezoek Voedselbank Zeist
Van links naar rechts: Ans Pereboom (Raadslid GroenLinks), Henk Niemeijer (Algemeen coördinator Voedselbank, Noureddine El Mansouri (Buitengewoon Raadslid GroenLinks)

GroenLinks komt op de koffie

Werkbezoeken aan Zeister bedrijven

GroenLinks staat bekend om haar Huis-aan-Huis acties. Zij gaat bij inwoners van Zeist langs de deuren om te ideeën op te halen. In Zeist zijn ook veel maatschappelijke instellingen voor inwoners die het minder goed getroffen hebben, denk aan de Voedselbank of de Sociaal raadslieden. Er zijn instellingen voor ouderen, Bartimeus en Abrona en belangenorganisaties als het Wereld Natuurfonds, de Vogelbescherming, de KNVB. GroenLinks Zeist wil graag met deze maatschappelijke instellingen en de bedrijven in Zeist in gesprek komen en we gaan graag bij hen op bezoek. Zie het als "GroenLinks Zeist komt op de koffie”.

De werkbezoeken leggen we met minimaal twee fractieleden af. Het bezoek heeft een informeel karakter. Het hoofddoel van de werkbezoeken is ophalen welke vraagstukken bij deze bedrijven leven en wat raadsleden van GroenLinks Zeist hierin kunnen betekenen.          
Ons eerste bezoek was aan de Voedselbank. Hierna volgt een kort verslag van ons bezoek. De Voedselbank zit in Zeist-West aan de Kwikstaartlaan 44. Dit is een klein bedrijventerrein.

Werkbezoek Voedselbank 10 januari 2020

Vrijdag 10 januari hebben raadsleden Ans Pereboom en Noureddine EL Mansouri de Voedselbank in Zeist bezocht. We zijn hier gastvrij ontvangen door de Algemeen coördinator Henk Niemeijer. Na een goed gesprek te hebben gehad over de verhuizing, de rol van de voedselbank en het armoedebeleid van Zeist kregen we een rondleiding in de “winkel”, het magazijn. 
Henk vertelde dat de helft van de gebruikers van de Voedselbank alleenstaande moeders zijn. De andere helft vormt een weerspiegeling van de samenleving. Iedereen kan in de situatie komen dat hulp van de Voedselbank nodig is. Het motto van de Voedselbank is: geen pakket zonder traject. De Voedselbank kan veel meer inwoners helpen. Er komen nu wekelijks 120 gezinnen, maar er kunnen zeker 300 tot 350 gezinnen geholpen worden. Door een gevoel van schaamte weten veel inwoners die drempel niet te nemen. Henk verwacht dat door de nieuwe locatie, het nieuwe concept (winkel) drempelverlagend zou kunnen werken. Mond-tot-mondreclame over de nieuwe locatie levert nu al per week een groei op van het aantal klanten.  

We waren opnieuw onder de indruk van de ongelooflijk logistieke en administratieve processen achter de organisatie van de Voedselbank. We zien een gestructureerde organisatie, die nog kan groeien in het aantal klanten. GroenLinks wil het armoedeprobleem zoveel mogelijk aanpakken en minimaliseren in de samenleving. We realiseren ons echter ook dat het lastig zal zijn alle armoedeproblemen te verhelpen. Wij denken dat een U-Pas, zoals in omringende gemeenten gehanteerd wordt, soelaas zou kunnen bieden om hier meer inzicht in te krijgen.

We mochten tevens de ruimte boven de winkel zien; die staat nu nog leeg en biedt kansen voor andere instellingen.
Hier zou bijvoorbeeld één of meerdere organisatie(s) gevestigd kunnen worden die ook actief zijn met minima in Zeist. Eén centraal punt voor alle vragen en hulp met betrekking tot minima - iets wat wij al jaren willen als GroenLinks - zou heel goed op deze locatie mogelijk zijn. Het mooie aan deze locatie is dat deze neutraal is. Het pand zit tussen bedrijven en daardoor is de kans kleiner dat je je eigen “de buurman” of “buurvrouw” tegenkomt. 
Wij bedanken de voedselbank voor het werkbezoek en in het bijzonder Henk Niemeijer. Daarnaast tevens onze complimenten voor alle vrijwilligers die helpen met de voedselbank circa 70 en alle bedrijven, die hun producten aanbieden aan de voedselbank.