Fietspad Zeist-West - Uithof
Fietspad Zeist-West - Uithof

GroenLinks stelt mondelinge vragen over fietspad naar De Uithof

Aanstaande dinsdag 9 mei zal Ronald Camstra namens de GroenLinks-fractie mondelinge vragen stellen in de gemeenteraad. Onderwerp van de vragen is een artikel op de website van de provincie, waarin ineens met grote stelligheid de komst van een nieuw fietspad tussen Brugakker en de Uithof wordt aangekondigd.

Niet alleen GroenLinks maar de hele gemeenteraad van Zeist is tegen een dergelijk fietspad, omdat de tijdswinst minimaal is (je kunt ook via de Bisschopsweg), zeker omdat de meeste fietsers naar De Uithof uit andere delen van Zeist komen dan uit Brugakker. Bovendien doorkruist het fietspad een belangrijke ecologische zone. Enkele jaren geleden nam de gemeenteraad nog een motie aan tegen dit nieuwe fietspad.
Het is daarom vreemd dat de provincie kennelijk toch gewoon verder werkt aan de plannen, en het is helemaal vreemd dat de gemeenteraadsleden dit via een website moeten horen. Waarom heeft het College de gemeenteraad niet gewoon netjes op tijd geïnformeerd? Of berust de mededeling van de Provincie op een misverstand? Via het stellen van mondelinge vragen hoopt de fractie het snelst duidelijkheid te krijgen.
De volledige vragen luiden:

  1. Heeft het College kennis genomen van het artikel “Nieuwe fietsverbinding tussen De Uithof en Zeist”?
  2. Hoe lang is het College er al van op de hoogte dat de provincie opnieuw bezig is met plannen voor een fietspad op deze locatie?
  3. Op welke manier heeft het College bij de Provincie onder de aandacht gebracht dat de Zeister gemeenteraad zich meermalen, en unaniem, heeft uitgesproken tégen een dergelijk fietspad? Waarom heerst er bij de Provincie kennelijk de verwachting dat de gemeenteraad van Zeist dit maal van mening zal veranderen?
  4. Wanneer is er voor het laatst overleg geweest met het College in De Bilt over dit plan dat gedeeltelijk over De Bilts grondgebied loopt?
  5. Waarom moeten raadsleden dit uit deze bron vernemen? Waarom heeft het College niet de moeite genomen de Raad proactief te informeren over het feit dat er kennelijk al maanden gewerkt wordt aan een op voorhand gevoelig plan in dit kwetsbare gebied?
  6. Nog bij de vorige raadsvergadering is een motie aangenomen die oproept tot een bredere kennisvergaring over dit kwetsbare gebied. Waarom is op dat moment niets medegedeeld over de planvorming van de Provincie, terwijl dit het betreffende gebied direct raakt?
  7. Op welke manier wil het College dit proces verder voortzetten? Het betreffende bericht lijkt te suggereren dat alles al besloten en geregeld is (“gereed medio 2017”) terwijl er met de Zeister Raad nog op geen enkele manier over is gecommuniceerd? Is er een concreet voorstel in voorbereiding?