GroenLinks stelt schriftelijk vragen over verkeerssituatie VSO de Meerklank

 VSO-school De Meerklank is sinds de vakantie gevestigd aan het schoolgebouw aan de Laan van Eikenstein. Veel leerlingen worden met busjes gehaald en gebracht.      

Dit vindt plaats aan de Oude Arnhemseweg. De fractie van GroenLinks heeft van ouders/verzorgers/leerkrachten van leerlingen van de Meerklank signalen ontvangen over de verkeerssituatie van de VSO de Meerklank aan de Oude Arnhemseweg.     

Naar aanleiding hiervan heeft raadslid Ans Pereboom schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld. Onderstaand vindt u deze.

Situatie

De VSO de Meerklank is sinds kort gevestigd in het voormalige pand van het Praktijkonderwijs aan de Oude Arnhemseweg . Ouders en leerkrachten van de school zijn blij met de nieuwe locatie, maar ervaren de verkeerssituatie als verre van optimaal en zelfs als onveilig voor de leerlingen bij het ophalen en brengen van de leerlingen. Elke dag staan er 10 à 15 busjes langs  de Oude Arnhemseweg geparkeerd. Door de geparkeerde auto’s kan het overige verkeer niet doorstromen. Door de opstopping raken automobilisten geïrriteerd en gaan toeteren, met als gevolg dat leerlingen erg schrikken.

De oversteek voor fietsers is ook riskant. Door alle geparkeerde auto’s is dit zeer onoverzichtelijk. De leerlingen die eerder aan de Slotlaan op school zaten hebben een hoger niveau en zijn zelfstandiger dan de leerlingen van de Baarnseweg; zij komen vaker met de fiets naar school. Het oversteken van de weg is echter door de geparkeerde auto’s erg onoverzichtelijk.

De situatie wordt door ouders en leerkrachten als gevaarlijk ervaren en zij zien graag dat op zeer snelle termijn actie wordt ondernomen.

Vragen:

1.      Waarom heeft het college niet bij aanvang van het schooljaar zichtbare kenmerken aangebracht dat hier een schoolgevestigd is; te denken valt aan kenmerken die ook bij andere scholen zijn aangebracht: rode en gele paaltjes, op het wegdek aangebrachte tekst “school”, max snelheid van 15 km/uur, een zebrapad, drempel om de snelheid te temperen.

2.      Welke concrete acties gaat het college ondernemen om de verkeerssituatie te verbeteren?

3.      Op welke termijn kunnen ouders, leerlingen en leerkrachten van de school deze verbeteringen tegemoet zien?

02 - 09 - 2017 Ans Pereboom, GroenLinks