kandidaten Water Natuurlijk
Kandidaten Water Natuurlijk de Stichtse Rijnlanden

GroenLinks steunt waterschapspartij Water Natuurlijk

Op woensdag 20 maart zijn er niet alleen verkiezingen voor de Provinciale Staten, maar ook waterschapsverkiezingen. Het waterschap waar Zeist onder valt is Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden ( HDSR ) De waterschappen zijn verantwoordelijk voor een aantal belangrijke zaken die met water te maken hebben, zoals onderhoud van dijken, het regelen van het waterpeil, maar ook bijvoorbeeld de waterzuiveringsinstallatie in Zeist is van HDSR. GroenLinks steunt de waterschapspartij Water Natuurlijk. Op de lijst van Water Natuurlijk staan ook leden van GroenLinks. 

De waterschappen zijn de oudste democratische lichamen van waterland Nederland. Rond het beheer van water spelen verschillende thema's en belangen. Zo kan een bepaalde grondwaterstand voor boeren aantrekkelijk zijn vanuit een economisch perspectief, maar vanuit een ecologisch perspectief kan diezelfde grondwaterstand heel nadelig zijn voor de natuur.

Het beheer van water heeft alles te maken met veiligheid, denk maar aan het onderhoud van dijken en andere waterweringen en het voldoende ruimte geven aan rivieren, zodat periodes van hoog-water kunnen worden opgevangen. Water is ook een belangrijke biotoop en er spelen de nodige vraagstukken ter verbetering van het watermilieu voor flora en fauna. Zeker in een tijd van een snel veranderend klimaat zijn dit actuele thema's.

Water Natuurlijk is de groene waterschapspartij die zich inzet voor veiligheid, natuur en recreatie. Elke dag weer zetten Water Natuurlijk bestuurders in de regio zich in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water. Samen werken we aan een betere leefomgeving voor mens en dier. In de achterliggende periodes was Water Natuurlijk de grootste partij binnen de HDSR en maakte ze deel uit van het dagelijks bestuur van dit waterschap. Ook bij de komende verkieingen is de inzet om weer deel te gaan uitmaken van het dagelijks bestuur. 

De kop van de kandidatenlijst van Water Natuurlijk de Stichtse Rijnlanden bestaat uit mensen die veel ervaring en/of expertise hebben op het gebied van water. De rest van de lijst bestaat uit aanbevelingsplaatsen / lijstduwers. Daarbij staan onder meer oud-fractievoorzitter van GroenLinks Zeist Frank Dirkse (nr.27), oud-waterschapslid uit Zeist Jaap Boot (nr. 30), oud-GroenLinks Statenlid Jos Kloppenburg (nr. 20) en de huidige lijsttrekker van GroenLinks bij de statenverkiezingen Huib van Essen (nr. 41)

Verdere informatie over Water Natuurlijk de Stichtse Rijnlanden vindt u op de website. Daar staat ook de volledige kandidatenlijst en binnenkort ook het verkiezingsprogramma.

https://www.waternatuurlijk.nl/de-stichtse-rijnlanden