Regenboogakkoord Gemeente Zeist
Regenboogakkoord Gemeente Zeist

GroenLinks Zeist maakt werk van Regenboog stembusakkoord

GroenLinks Zeist staat voor een inclusieve samenleving, waar alle inwoners zich veilig voelen. Maar hoe beleven inwoners met een LHBTI* identiteit dat? Voelen zij zich veilig en geaccepteerd? Doet de gemeente genoeg om hun gevoel van veiligheid te bevorderen, jongeren en kwetsbare groepen te ondersteunen en de zichtbaarheid van LHBTI in Zeist te vergroten? Dat stond centraal in een eerste bijeenkomst op 31 januari ’19 in het gemeentehuis, mede georganiseerd door GroenLinks Zeist.

*LHBTI staat voor Lesbisch, Homoseksueel, Bi-seksueel, Transgender en Intersekse personen

 

door: Ans Pereboom

Op 10 maart 2018 tekenden 8 Zeister politieke partijen het regenboog stembusakkoord. Het akkoord was een initiatief van COC Midden Nederland, dat alle politieke partijen in de Provincie Utrecht opriep zich in te spannen de emancipatie en acceptatie van de LHBTI gemeenschap te bevorderen. Met dit akkoord zegden partijen toe, dat zij zich zullen inspannen maatregelen te nemen op het gebied van inclusief beleid, het bevorderen van veiligheid, het ondersteunen van jongeren en kwetsbare groepen en het bevorderen van zichtbaarheid. Ook GroenLinks Zeist tekende het akkoord.

Hoe staat het eigenlijk met de uitvoering van het Regenoog stembusakkoord? Want in de regenboogmonitor, die het COC Midden Nederland eind vorig jaar publiceerde, scoorde Zeist niet al te positief. Wat betekent een handtekening van een politieke partij onder een akkoord en wat zijn de vervolg acties? Om dat te achterhalen organiseerden raadsleden Angela Bransen (VVD) en Ans Pereboom (GroenLinks) een start bijeenkomst.

Onder de aanwezigen waren een groot aantal raadsleden, het COC Midden Nederland, de jongerenraad en vertegenwoordiger van GSA (Gender Sexuality Alliance) van het Openbaar Lyceum Zeist, vertegenwoordigers van de LFB (landelijke federatie belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking).

De aanwezigen kregen onder meer uitleg over de nieuwe Regenboogagenda 2019-2022 van de gemeente Utrecht. Hoe het staat met de acceptatie van LHBTI onder middelbare scholieren heeft Utrecht gemeten door vragen op te nemen in een jeugdgezondheidsonderzoek. De gemeente Utrecht geeft ook zelf het goede voorbeeld als inclusieve organisatie.

De verantwoordelijk wethouder Marcel Fluitman was onder de indruk van de aanpak in Utrecht. De wethouder zei toe dat we in Zeist inclusief beleid voeren, maar dat het wenselijk kan zijn een impuls te gegeven aan het stimuleren van LHBTI-emancipatie en acceptatie. Hij gaat een bijeenkomst organiseren om met inwoners van Zeist in gesprek te gaan wat de LHBTI gemeenschap nodig heeft om zich veilig en geaccepteerd te voelen.

Link naar Utrechtse Regenboogagenda 2019-2022: https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zorg-en-onderwijs/samenleven-welzijn/2018-12-Regenboogagenda-2019-2022.pdf